Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

9gru2014

Obywatelsko w Gminie Stare Juchy

Gmina Stare Juchy staje się miejscem, gdzie słowo „OBYWATEL” nabiera nowego znaczenia. Dzieje się tak za sprawą kolejnych projektów, które są realizowane na terenie gminy i jej aktywnych mieszkańców.

Aktualnie realizowany projekt pt. „Kawiarenka Obywatelska – kształtowanie społeczeństwa partycypacyjnego” jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy i Gminy Stare Juchy. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Od czerwca 2014r. trwają działania projektowe, w wyniku których mieszkańcy Gminy Stare Juchy skorzystali lub będą mogli jeszcze skorzystać do końca roku z szeregu szkoleń i warsztatów. Działania projektowe odbywają się głownie w Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ale również w świetlicach wiejskich w Orzechowie, Zawadach Ełckich, Grabniku i Skomacku Wielkim. A wszystko po to, żeby wzmocnić działania Kawiarenki Obywatelskiej i zachęcić mieszkańców do większej aktywności obywatelskiej. 

Zakończyły się już bezpłatne szkolenia komputerowe i konsultacje indywidualne dla osób dorosłych, zakończył działalność punkt doradztwa dla NGO. Odbyły się spotkania promujące działalność Kawiarenki Obywatelskiej, szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania NGO, a także warsztaty z wnioskowania i realizacji funduszu sołeckiego oraz z zakresu tworzenia budżetu partycypacyjnego. Odbyły się również warsztaty dotyczące kompetencji obywatelskich oraz kompetencji społecznych, a także szkolenie „sztuka prowadzenia debat publicznych” połączone z debatą na temat: czy warto angażować się w życie publiczne. Na 18.12.2014r. zaplanowano szkolenie dotyczące wiedzy ekonomicznej połączone z biznesową grą drużynową dotyczącą prowadzenia przedsiębiorstwa. Do udziału w grze zgłosiły się drużyny: OSP Stare Juchy, nauczyciele z Zespołu Szkół Samorządowych, zespół radnych i sołtysów, zespół przedstawicieli NGO, zespół urzędników z Urzędu Gminy oraz zespół mieszkańców z Gorła i Szczecinowa. Jest o co walczyć, ponieważ dla zwycięskiej drużyny przewidziane są nagrody.   

Do współpracy w projekcie zostali zaproszeni eksperci w poszczególnych dziedzinach z terenu całej Polski, m.in. Pani Urszula Podurgiel – prezes Stowarzyszenia Adelfi z Ełku (szkolenie dla NGO), Panowie Karol Mojkowski i Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego z Warszawy (fundusz sołecki, budżet partycypacyjny, kompetencje obywatelskie), Pan Maciej Puławski – wiceprezes Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza (debaty publiczne), Pani Lena Rogowska – prezes Stowarzyszenia Praktyków Kultury z Warszawy (kompetencje społeczne) oraz Pan Norbert Brzostowski – współwłaściciel firmy consultingowej, wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, autor wielu konceptów biznesowych, strategii rozwoju, studiów wykonalności i biznesplanów (gra biznesowa).

Jak mówi Pani Beata Klaus-Gramacka koordynator projektu i sekretarz Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy: „Dzięki realizacji naszego projektu mieszkańcy gminy zyskali wiedzę, nawiązali kontakty i niewątpliwie zintegrowali się. Warsztaty i szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, co widać było po frekwencji na zajęciach. Mamy nadzieję, że przełoży się to na wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy i przyłączenia się większej ilości osób do wspólnych działań w ramach Kawiarenki Obywatelskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w pracach Kawiarenki. Już planujemy spotkania na 2015r.” Również Pan Jarosław Franczuk Sekretarz Gminy Stare Juchy pozytywnie wypowiada się na temat inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie: „To już nie pierwszy tak ważny projekt społeczny, który realizuje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare  Juchy. Wcześniej aktywny udział członków Stowarzyszenia w ogólnopolskim projekcie „Decydujmy razem”, potem aktualizacja „Strategii Rozwoju Gminy Stare Juchy do 2012roku” z funduszy norweskich, a teraz projekt dotyczący Kawiarenki Obywatelskiej z FIO. To dobry kierunek działań, który popiera samorząd, zresztą osobiście również się w nie włączam, mimo, że nie jestem mieszkańcem tej Gminy.”

                                                                               

Autor: Agnieszka Łempicka