Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

9maj2018

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ W STARYCH JUCHACH

Sobotnie spotkanie 19 maja 2018r. rozpoczniemy pod hasłem „IV Odjazdowy bibliotekarz w Starych Juchach- 2018”. Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy włącza się do akcji, w której biorą udział, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez okolicę, możemy przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie
w gronie osób o podobnych pasjach. Zachęcamy, aby przeszukać szafę i znaleźć coś pomarańczowego, zaprosić znajomych do udziału i korzystać z rekreacji na łonie natury.

Celem rajdu jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, książek, bibliotekarzy, integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację, stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny oraz propagowanie roweru jako środka transportu. Jako Współorganizator – Świetlica wiejska Orzechowo zaprasza na mecz piłki siatkowej oraz ognisko przy świetlicy.

Termin rajdu: 19.05.2018r. (sobota), Trasa rajdu (6,2 km):

 

Szczegóły organizacji i trasy rajdu w załączonym regulaminie.

Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://www.starejuchy.naszabiblioteka.com/ i na FB lub w jego siedzibie pod adresem, ul. Ełcka 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 12.05.2017r. do godz. 15:00 do siedziby organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej).

Uczestnicy rajdu muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

Autor: Adrian Cybulski
Pliki do pobrania
karta zgłoszenia- niepełnoletni.pdfkarta zgłoszenia-pełnoletni.pdfRegulamin_Rajdu_Rowerowego 2018.pdf