Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

16lip2014

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy złożyło w Urzędzie Gminy w Starych Juchach ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie małych zleceń

Oferta pt. "Kawiarenka Obywatelska - kształtowanie społeczeństwa partycypacyjnego" dotyczy wsparcia Kawiarenki Obywatelskiej poprzez poszerzenie i wzmocnienie działań tej nieformalnej instytucji dzięki aktywizacji społeczności lokalnej, edukacji nieformalnej mieszkańców gminy i zachęcaniu ich do współpracy i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji obywatelskich.

Z ofertą można się zapoznać pod niżej wskazanym adresem internetowym:

http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=274265

Wójt Gminy Stare Juchy przyjmuje uwagi dotyczące powyższej oferty do 23.07.2014r.

Autor: Agnieszka Łempicka