OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ

1wrz2015

Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku złożył w Urzędzie Gminy Stare Juchy ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w trybie małych zleceń

Oferta pt. Szkółka Kolarska przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach dotyczy organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Starych Juchach. Z ofertą można zapoznać się pod niżej wskazanym adresem internetowym (tu kliknij) w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stare Juchy przyjmuje uwagi dotyczące powyższej oferty do 8.09.2015r.

Autor: Agnieszka Łempicka
Pliki do pobrania
Oferta_szkółka kolarska.jpg
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53