OGŁOSZENIE - WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

5lis2010
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W EŁKU

ZAPRASZA NA SZKOLENIA WOJSKOWE !!!

§ W szkoleniu mogą brać udział zarówno mężczyźni jak i kobiety, które nigdy nie pełniły służby wojskowej.

§ Naszym celem jest dotarcie do młodych ludzi oraz przekazanie im podstawowych umiejętności związanych z profesją żołnierza.

§ Szkolenie daje możliwość podpisania kontraktu na pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, a w dalszej perspektywie powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Zgodnie z art.133 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr241. poz.2416 ze zm.) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin.

Autor: Anna Balandowska
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53