Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

10mar2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY W SPRAWIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT W 2016 R.

Wójt Gminy Stare Juchy zaakceptował oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2016r. Merytorycznie oferty oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - Jarosław Franczuk - Sekretarz Gminy, członkowie: Renata Smolińska - Inspektor ds. księgowości budżetowej, Marek Handel - Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wszystkie oferty otrzymały wysoką liczbę punktów.

Wyniki konkursu można pobrać z pliku poniżej.

W tym roku w ramach dofinansowania z konkursu ofert po raz kolejny zostaną zorganizowane Mikołajki dla wszystkich dzieci z terenu gminy przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy.

Autor: Agnieszka Łempicka
Pliki do pobrania
Wyniki konkursu ofert 2016.pdf