Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

6kwi2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY W SPRAWIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT W 2017 R.

Wójt Gminy Stare Juchy zaakceptował oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2017r. Merytorycznie oferty oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - Jarosław Franczuk - Sekretarz Gminy, członkowie: Justyna Januszko-Siemion - Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, Marek Handel - Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wszystkie oferty otrzymały wysoką liczbę punktów.

Wyniki konkursu można pobrać z pliku poniżej.

W tym roku w ramach dofinansowania z konkursu ofert po raz kolejny zostaną zorganizowane Mikołajki dla wszystkich dzieci z terenu gminy przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy.

 

Autor: Agnieszka Łempicka
Pliki do pobrania
OGŁOSZENIE z dnia 06.04.2017r. w sprawie wyniku ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017r.-1.pdf