Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

18kwi2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY W SPRAWIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT W 2018R.

Wójt Gminy Stare Juchy zaakceptował oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018r. Merytorycznie oferty oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - Jarosław Franczuk - Sekretarz Gminy, członkowie: Ewelina Tyszkiewicz - Podinspektor ds. planowania przestrzennego, Marek Handel - Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wszystkie oferty otrzymały wysoką liczbę punktów.
 

Wyniki konkursu można pobrać z pliku poniżej.

W tym roku w ramach dofinansowania z konkursu ofert po raz pierwszy zostanie zorganizowany IV etap wyścigów rowerowych dla amatorów, tzw. Gwiazda Północy 2018, której patronuje jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy Cezary Zamana.

Autor: Agnieszka Łempicka
Pliki do pobrania
Ogłoszenie do Zarzadzenia nr 32.2018 w sprawie wyniku konkursu ofert na BIP.pdf