Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

15kwi2014

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Juchy w sprawie wyniku konkursu ofert w 2014r

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2014r., zgodnie z art. 11 ust. 1 – 3 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII.253.2013 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 16.2014 Wójta Gminy State Juchy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz Uchwałą Nr XLIII.299.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok, zostały wybrane oferty i udzielone dotacje następującym podmiotom:

  1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

L.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowita wartość projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Uzyskana liczba punktów

Przyznana kwota dotacji

1

15

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, Stacja Socjalna „Lazarus”

„Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa”  

58.360,00

16.000,00

12

16.000,00

2

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach

Śpię i oddycham bezpiecznie

5.576,00

1.000,00

9

0,00

3

2

Akademia Światowego Leczenia

Ochrona i promocja zdrowia

15.999,80

11.992,00

7

0,00

  1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

L.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowita wartość projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Uzyskana liczba punktów

Przyznana kwota dotacji

1

5

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

BĄDŹ OBYWATELEM !!! – budowa społeczeństwa świadomego i aktywnego

55.559,00

619,00

12

619,00

2

6

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

MIKOŁAJ 2014 W GMINIE STARE JUCHY

7.087,90

5.087,90

12

5.000,00

3

10

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych ‘’STOPA”

Działaj Lokalnie

58.000,00

6.000,00

12

5.000,00

4

13

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Skomacka

„Nasza gmina kadrem malowana”

20.233,88

15.055,00

11

8.281,00

5

4

Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”

Przygotowanie i organizacja wydarzenia pn. „Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Stare Juchy 2014”

6.300,00

4.900,00

10

0,00

6

14

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

„KSIĄŻKA DAWNIEJ I DZIŚ”

3.475,22

2.575,22

10

0,00

  1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

L.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowita wartość projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Uzyskana liczba punktów

Przyznana kwota dotacji

1

7

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

SPORTOWE LATO

11.320,74

8.070,74

12

6.000,00

2

11

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze

„Widok z góry na Mazury” – II Piknik Paralotniarski w Gminie Stare Juchy

14.418,00

10.528,00

12

8.000,00

3

9

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

VII Wojewódzkie Wiosenne Jaćwieskie Biegi Przełajowe Stare Juchy 2014

4.396,00

3.076,00

11

2.100,00

4

3

Klub Sportowy „CKF OBI”

„Ćwiczymy AIKIDO!”

8.670,00

5.670,00

11

0,00

5

12

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Orzechowo „Kokosy”

W zdrowym ciele zdrowy duch

9.842,00

5.542,00

11

0,00

  1. Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

L.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowita wartość projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Uzyskana liczba punktów

Przyznana kwota dotacji

1

8

Stowarzyszenie ADELFI

„Alternatywna droga do sukcesu II”

9.700,00

7.000,00

12

7.000,00

Treść ogłoszenia wywieszona jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy ul. Plac 500 – lecia 4 oraz na stronach www.bip.stare-juchy.pl i www.stare-juchy.pl.

 

Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                 (-) Ewa Jurkowska – Kawałko

Autor: Agnieszka Łempicka