Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

26sie2010

OŚRODEK ZDROWIA JUŻ PO REMONCIE

Kilkumiesięczny remont lokali wykorzystywanych na świadczenie usług zdrowotnych zakończył się!
Od kilku dni mieszkańcy gminy korzystający z pomocy lekarskiej i stomatologicznej w Starych Juchach leczą się w nowo wyremontowanych pomieszczeniach. Remont polegał na przebudowie korytarza poprzez jego podział, tak, aby nie krzyżowały się drogi mieszkańców z osobami oczekującymi pomocy. Taki wymóg jest stawiany przez Narodowy Fundusz Zdrowie, który kontraktuje usługi zdrowotne. Ponadto wyremontowano wszystkie pomieszczenie poprzez przebudowę wnętrza i ciągów komunikacyjnych, budowie sanitariatów dla personelu i pacjentów. Jeden z nich jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich spełniono również kolejny wymóg, czyli tak zwaną dostępność - pobudowano podjazd dla wózków od ulicy Ełckiej. We wszystkich pomieszczeniach zamontowano nowe okna i drzwi. Wymieniono posadzki, zrywając podłogi i wylewając nowe oraz układając gres antypoślizgowy.

Wójt Ewy Jurkowskiej-Kawałko od początku swojej kadencji starała się o pozyskanie dodatkowych środków na wsparcie remontu lokali. Niestety, żeden program unijny na to nie pozwalał. Ostatecznie większość kosztów remontu została pokryta ze środków własnych gminy Stare Juchy. Dotację otrzymano jedynie od Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w ramach Programu Wyrównywania Szans dofinansował 50% kosztów likwidacji barier architektonicznych. Całkowity koszt wyniósł ok. 150 tysięcy złotych, a dofinansowanie z PFRON-u ponad 20 tysięcy.

Remont był trudny, gdyż musiał być przeprowadzany przy ciągłej pracy lekarzy, któzy ze względu na kontrakt nie mogli zaprzestać przyjmowania pacjentów..

Wójt ma nadzieję, że nowe, białe, sterylne pomieszczenia będą służyły mieszkańcom przez długie lata

Autor: Jarosław Franczuk