Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

5cze2014

OSTATNIE FORUM W RAMACH PROJEKTU "DECYDUJMY RAZEM" ZA NAMI

Forum to już ostatnie wydarzenie w ramach realizacji projektu "Decydujmy razem" w Gminie Stare Juchy. Po 4-ch latach projekt się kończy, ale nie spotkania warsztatowe mieszkańców Gminy.

Niektórzy pewnie już zapomnieli, ale w 2011 roku członkowie zespołu roboczego i grupy zadaniowej pracowali warsztatowo nad "Programem komunikacji, aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Stare Juchy na lata 2012-2017", który został przyjety uchwałą Rady Gminy w kwietniu 2012r. To wtedy zrodził się pomysł utworzenia Kawiarenki Obywatelskiej, która funkcjonuje do dziś. To te warsztaty przyczyniły się do poznania sie nawzajem osób zangażowanych społecznie, bliższego poznania się organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Przystąpienie Gminy Stare Juchy do projektu "Decydujmy razem" było trafnym posunięciem i przyniosło wiele korzyści jej mieszkańcom.

Zaczynając od małych inicjatyw, jak projekt Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego "Razem w chmurach", poprzez realizację 2-ch projektów z cyklu "Miejsca spotkań w każdej gminie Powiatu Ełckiego" dofinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Ełku (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy - wyposażenie w świetlicy w Grabniku, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie "MUKSZTY" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zawadach Ełckich), po realizację dużych projektów dofinansowanych ze środków unijnych, jak organizacja w 2-ch kolejnych latach Pikników Jaćwieskich przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy oraz Olimpiad Wiejskich przez Stowarzyszenie "MUKSZTY", czy organizację I Pikniku Paralotniarskiego przez Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze. To wszystko dzieki dobrej współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

A dziś mamy projekt, którego pomysł urodził się na spotkaniach Kawiarenki Obywatelskiej realizowany w ramach Programu Biblioteka +, współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz projekt pt. „Bądź OBYWATELEM !!! – budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego” złożony do Programu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczący aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Juchy do 2020 roku”, który realizuje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy i Gmina Stare Juchy oraz projekt, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pt. "Kawiarenka Obywatelska - kształtowanie społeczeństwa partycypacyjnego", który również będzie realizowany w partnerstwie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy - Gmina Stare Juchy. Dzięki temu projektowi 20 osób z terenu gminy będzie mogło bezpłatnie skorzystać z kursu komputerowego, organizacje pozarządowe zyskają profesjonalne doradztwo eksperta dotyczące pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych, natomiast do wszystkich mieszkańców będą skierowane szkolenia począwszy od realizacji funduszu sołeckiego poprzez budżet partycypacyjny, debaty publiczne, kompetencje obywatelskie po komunikację społeczną oraz indywidualne konsultacje dotyczące obsługi komputera. 

Funkcjonowanie nowej Biblioteki było jednym z tematów forum, które odbyło się 3.06.2014r. w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Dobra Siła" w Starych Juchach. Forum poprzedziło oprowadzenie wszystkich przybyłych po budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach – nowej Bibliotece Centrum Informacji i Kultury, miejscu spotkań Kawiarenki Obywatelskiej.  Przedstawienia nowych funkcjonalności Biblioteki dokonał Pan Jarosław Franczuk – Sekretarz Gminy, wszystkich przybyłych przywitała Pani Ewa Jurkowska-Kawałko Wójt Gminy Stare Juchy. Uczestnicy forum zobaczyli nowe miejsce przeznaczone dla organizacji pozarządowych, tzw. Centrum Aktywności Obywatelskiej, które będzie wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet oraz będzie częściowo spełniać funkcję punktu informacji turystycznej. W tym pomieszczeniu docelowo mają się odbywać spotkania Kawiarenki Obywatelskiej. Największe pomieszczenie Biblioteki – sala widowiskowa ma być oddana do dyspozycji artystycznych kół zainteresowań oraz spełniać rolę sali projekcyjnej. Oprócz pokazów filmowych, planowane są w niej również spotkania z autorami, ciekawymi ludźmi, wystawy oraz występy artystyczne. Poza tradycyjnymi funkcjami, które pełni Biblioteka (nowoczesna wypożyczalnia i czytelnia) użytkownicy będą mieli do dyspozycji pracownię DTP (ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem) przystosowaną do nauki dla zainteresowanych (obróbka zdjęć, filmów, działalność wydawnicza) oraz salę audiowizualną ze sprzętem komputerowym, gdzie będą mogli korzystać z czytelni internetowej, posłuchać muzyki lub wyszukiwać potrzebnych informacji. Całość ma stanowić nowoczesne centrum  życia publicznego na wzór bibliotek skandynawskich.

Jednym z głównych wątków forum było przedstawienie wyników ewaluacji projektu społecznego o nazwie „Kawiarenka Obywatelska”, które przygotowała Pani dr Sylwia Jaskuła na podstawie materiałów zebranych przez Zespół Zadaniowy. Wyniki ewaluacji są bardzo pozytywne, należy jednak zwrócić większą uwagę na rejestrację uczestników spotkań Kawiarenki Obywatelskiej oraz poruszanych tematów i podejmowanych inicjatyw, ponieważ w dłuższym okresie czasu i przy rotacji osób uczestniczących w spotkaniach Kawiarenki, występuje trudność z odtworzeniem tych wydarzeń z pamięci.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom forum oraz uczestnikom warsztatów i Kawiarenek za obecność na spotkaniach. To wasz głos się liczy w dyskusji publicznej. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach... 

Forum odbyło się w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Decydujmy razem”, dotyczącego tworzenia i testowania mechanizmów partycypacji w stu ośmiu gminach i powiatach z terenu całej Polski. 

„Decydujmy razem” to projekt systemowy realizowany w latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez partnerstwo siedmiu podmiotów. Liderem partnerstwa jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerami są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

 

 

Autor: Agnieszka Łempicka