Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

29kwi2008

OTWARCIE CENTRUM OŚWIATOWO-EDUKACYJNEGO

Dziś, 29 kwietnia, nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Oświatowo-Edukacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach
W lutym rozpoczęło działalność zlokalizowane w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe (ICEO), które powstało w ramach projektu “Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach”.

Powstanie Centrum zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego głównym celem jest umożliwienie lokalnym społecznościom korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.

W ramach projektu ciechanowiecki ośrodek ICEO wyposażono w rzutnik multimedialny z ekranem, 5 komputerów stacjonarnych i 1 przenośny, drukarkę ze skanerem oraz kompleksowo umeblowano.

Każdy mieszkaniec gminy może przyjść do Centrum i bezpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu, fachowej porady pracownika i wszelkich możliwości oferowanych w ośrodku. Zgodnie z założeniami będą w nim udostępniane szkolenia e-learningowe oraz wspomagające materiały dydaktyczne, będą organizowane i wspomagane procesy edukacyjne nauczania na odległość, organizowane kursy na odległość i egzaminy, szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania oraz okresowe seminaria.

E-learning jest to technika szkolenia przez media elektroniczne, takie jak Internet, elementy audio/wideo, oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego przyjęło się nazywać tę formę nauki, w której brak jest fizycznego kontaktu z nauczycielem "distance learning" (uczenie na odległość). Nauka z wykorzystaniem e-learningu przewyższa inne metody nauczania ze względu na to, że to uczący się samodzielnie wybiera czas, ilość i tempo dostarczania wiedzy.

Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe zaprasza wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 21.00 oraz w soboty i niedziele od 12.00 do 22.00.

W uroczystym otwarciu, obok Pani Wójt i radnych gminy, wzięli udział Poseł na Sejm RP Andrzej Orzechowski, Wicestarosta Ełcki dr Ryszard Skawiński wraz z członkiem Zarządu Powiatu Wojciechem kossakowskim i Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ełku Mirosław Hołubowicz.

Goście zwiedzili pomieszczenia Centrum, a następnie wysłuchali i obejrzeli prezentację o zadaniach i celach centrum, którą przedstawił Damian Bujnowski, jeden z dwóch pracowników.

Autor: Jarosław Franczuk