Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

11paz2011

PAŹDZIERNIKOWE SZKOLENIA W GOPS

Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu systemowego "Przywróceni społeczeństwu"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach już czwarty rok realizuje projekt systemowy pod nazwą “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”. W roku bieżącym w ramach zadania Aktywna Integracja trzy beneficjentki objęte zostały ubezpieczeniem zdrowotnym. Wszystkie beneficjentki, z którymi zawarto Kontrakt Socjalny objęte zostały ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach, szkoleniach, treningach i zajęciach z doradcą zawodowym. W październiku bieżącego roku zaplanowano następujące szkolenia:

1. Osoby objęte Kontraktem Socjalnym:

- szkolenie ABC przedsiębiorczości - 80g.
- szkolenie nauka zdrowego stylu życia - 70g.

2. Osoby objęte Programem Aktywności Lokalnej:

- zajęcia z doradcą zawodowym - 20g.
- program profilaktyki i promocji zdrowia - 5g.
- warsztat Wolontariat - 30g.

W ramach warsztatu “Wolontariat” beneficjenci przejdą również kurs przedmedyczny - 15 g.


Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany
w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-03

Autor: Damian Bujnowski