Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

10wrz2010

PIERWSZE SZKOLENIA ZAKOŃCZONE

W ramach projektu pod nazwą „Przywróceni społeczeństwu – program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” realizowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Juchach beneficjenci ukończyli pierwsze szkolenia.
W ramach projektu pod nazwą “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” realizowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Juchach beneficjenci ukończyli pierwsze szkolenia. Grupa objęta Programem Aktywności Lokalnej (10 osób) zakończyła uczestnictwo w “warsztatach profilaktyki uzależnień”, a grupa objęta Kontraktem Socjalnym (19) osób ukończyła szkolenie “obsługa kasy fiskalnej z elementami sprzedawcy”.
Wszyscy uczestnicy “warsztatów profilaktyki uzależnień” odbyli 30 godzinne warsztaty i osiągnęli zamierzony cel jakim było zdobycie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. Natomiast beneficjenci objęci Kontraktem Socjalnym ukończyli 121 godzinne szkolenie “obsługa kasy fiskalnej…”, na którym poznali m.in.:

- Pojęcia w sprzedaży, relacje sprzedawca - konsultant;
- Dokumentowanie sprzedaży;
- Gospodarka magazynowa i obrót towarowy;
- Techniki sprzedaży;
- Profesjonalna obsługa klienta;
- Organizacja pracy działu sprzedaży z elementami reklamy i marketingu;
- Obsługa komputera;
- Komputer w dziale sprzedaży - program SUBIEKT;
- Obsługa kas fiskalnych i urządzeń peryferyjnych towarzyszących pracy kasjera.

Następnym zaplanowanym działaniem dla wszystkich beneficjentów projektu (29 osób) jest wyjazd studyjny do Spółdzielczego Ośrodka Szkolno - Zawodowego w Prostkach w dniu 24 września 2010r. Celem wizyty studyjnej będzie ukazanie beneficjentom tzw. “dobrych praktyk” funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Poznanie pracujących w spółdzielni ludzi, którzy znajdowali się w przeszłości w podobnej sytuacji, przyniesie nadzieję na wspólne założenie spółdzielni socjalnej lub będzie impulsem do prowadzenia własnej jednoosobowej firmy. W ramach wyjazdu zaplanowano obiad w spółdzielni oraz małą atrakcję, rejs statkiem w Augustowie.

Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany
w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-02

Autor: Damian Bujnowski