Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

30kwi2014

PIERWSZE WARSZTATY STRATEGICZNE ZA NAMI

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy oraz Wójt Gminy Stare Juchy w dniu 28 kwietnia br. zaprosili mieszkańców na warsztaty dotyczące aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Juchy do 2020 roku”.

W pierwszych warsztatach budowy strategii rozwoju gminy Stare Juchy do 2020 roku uczestniczyło ponad 30 mieszkańców z całego obszaru gminy. Warsztaty prowadził Norbert Brzostowski – konsultant z Białegostoku, współautor wielu gminnych strategii na obszarze województwa podlaskiego.

W takcie warsztatu uczestnicy podzieleni zostali na cztery grupy i ocenili mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia gminy Stare Juchy. Po blisko 3 godzinnej pracy grupy zaprezentowały jeden z elementów dokonanej analizy SWOT. Mimo prac w zespołach uczestnicy podobnie spostrzegli atuty – mocne strony gminy, nieco bardziej różniły się w ocenie słabych stron.

Po każdej prezentacji uczestnicy mogli dodawać własne uwagi. Wszystkie zostały zapisane i przekazane ekspertowi. „Rzadko zdarza mi się widzieć takie zaangażowanie w pracach nad strategia gminy – powiedział Norbert Brzostowski. – Gratuluję Wójt Gminy, że udało się jej pobudzić aktywność i zaangażowanie mieszkańców.

Warsztaty odbyły się, ze względu na remont budynku GOK w barze Pod Gruszą” w Starych Juchach przy Placu 500-lecia 3. Kolejne spotkanie odbędzie się tym samym miejscu 15 maja o godz. 16.00. Zapowiada się on bardzo ciekawie, gdyż jego trakcie pomysły na rozwój i promocję turystyki oraz pomysły na wykorzystanie mocnych stron w tym obszarze.

Mieszkańcy gminy zgodnie stwierdzają, iż turystyka może być motorem rozwoju gminy, gdyż ma ona wspaniałe zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. Zachęcamy już teraz, aby uczestnicząc w warsztatach podsunąć pomysły, które będą mogły być w realizowane w następnym okresie programowanie unijnego, czyli w latach 2014-2020.

Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu pt. "Bądź OBYWATELEM !!! – budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego”, współfinansowanego ze środków programu "Obywatele dla Demokracji", prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

MASZ GŁOS - WYKORZYSTAJ TO !!!   

Autor: Jarosław Franczuk