Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2sie2011

PLAŻA W GORLE JUŻ OTWARTA!

W piątek 29 lipca kolejna plaża w naszej gminie została oddana do użytku. Uroczystego przecięcia zielonej wstęgi dokonali: Starosta Ełcki – Pan Krzysztof Piłat, Wójt Gminy – Pani Ewa Kawałko-Jurkowska, przedstawicielki Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy – Panie Joanna Szymańska, Elżbieta Topolska, sołtys Gorła – Pan Jarosław Gawełko, wykonawca – Pan Zbigniew Szymanowski. Przybyli też licznie mieszkańcy wsi, wczasowicze, turyści.
Modernizacja plaży została wykonana w ramach realizacji zadania pt “Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego”. Cele tego przedsięwzięcia wpisują się w jeden z głównych - Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego jakim jest Ład Społeczny i Przestrzenny poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawę estetyki powiatu, gminy. Całkowity koszt zadania - 20.000 zł, z czego uzyskana dotacja ze Starostwa Ełckiego wyniosła 15.000 zł, Gmina Stare Juchy wyłożyła 2.500 zł, a pozostałą sumę 2.500 zł uzyskano z dobrowolnych składek mieszkańców wsi.

Zagospodarowanie plaży w ramach projektu objęło, między innymi, prace odwadniające i regulację terenu, wykonanie ogrodzenia, parkingu z wydzieleniem pasa zieleni, usypanie piasku na plaży, montaż urządzenia do zabaw dla dzieci, ławek, kosza na śmieci i postawienie tablicy informacyjnej.

Pomysłodawczynią i kreatorką tego przedsięwzięcia jest Pani Joanna Szymańska, która koordynowała wszystkie prace, projekt wykonała firma Pana Zbigniewa Szymanowskiego, prace nadzorował też sołtys - pan Jarosław Gawełko.

Jesteśmy przekonani, że plaża będzie służyła nie tyko mieszkańcom, ale też licznie odwiedzającym gminę wczasowiczom i turystom.

Pragniemy serdecznie podziękować ofiarodawcom za ich wkład finansowy w przedsięwzięcie, a są to: A.P. Gronowscy, J.R. Szymańscy, Z. Tarnowska, A.K. Korba, B.P. Dąbrowscy, A.S. Wożniewscy, E.K. Danowscy, M.M. Todowcuk, A.A.Pali, E.S. Pali, O.A. Szyperek, B.J. Gawełko, M. Laskus, K. Rybik, D. Nowicka, M. Mazurek, M. Makowski, K.K. Szarras.

Autor: Elzbieta Topolska