Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

30cze2014

PO RAZ SZÓSTY ROZDANO CERTYFIKATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PROGRAMIE YOUNGSTER

Młodzież ze Starych Juch uczy się języka angielskiego na dodatkowych zajęciach

Gimnazjum Publiczne im. Michała Kajki w Starych Juchach od września 2013 r.  już po raz szósty uczestniczyło w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych  z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Program ten nosi oficjalną  nazwę YOUNGSTER.
 
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w podziale na 2 grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów. Łączny wymiar programu to 90 godzin lekcyjnych, tak więc każda z grup miała dodatkowo 3 godziny nauki języka angielskiego.
 
 Program nauki języka angielskiego był realizowany w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Wraz z podręcznikami szkoła otrzymała  nieodpłatnie wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej, obejmujące zestaw materiałów pomocniczych  w nauce języka angielskiego ( książki metodyczne do biblioteki szkolnej oraz słownik angielski wydawnictwa Macmillan).
Zajęcia prowadziła mgr Agata Kalinowska nauczyciel mianowany, zatrudniony w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program został objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.
       
Uczniowie dla sprawdzenia wiedzy rozwiązywali na Platformie Edukacyjnej trzykrotnie testy sprawdzające w maju ubiegłego roku, w styczniu i w maju 2014 r. Otrzymaliśmy wyniki, na których uczniowie uszeregowani są wg osiągniętych przyrostów procentowych. Dla Funduszu ma znaczenie postęp w nauce ( przyrost znajomości językowych), a nie wynik punktowy, uzyskany na teście. 
 
 
Najlepszym 4 uczniom Fundusz ufundował nagrody (odtwarzacze MP3), a pozostali uczniowie uczęszczający na zajęcia otrzymali słowniki angielsko-polskie.
 
Certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody zostały wręczone prze Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia na uroczystej akademii z okazji zakończenia szkoły przez gimnazjalistów w dniu 27.06.2014 r.
 
Nasza szkoła będzie uczestniczyć w Programie YOUNGSTER również w kolejnym roku szkolnym.
Autor: Agata Kalinowska