Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

27maj2009

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA TRASĘ TURYSTYCZNĄ

Wieża i plaża jeszcze w tym sezonie turystycznym!!!
W Urzędzie Gminy Stare Juchy 27 maja br. podpisano umowę z wykonawća wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy". Na inwestycję tę otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie w ramach osi Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota dofinansowania wyniesie 1.064.371,99 zł, a całkowity koszt inwestycji to blisko 1,7 mln złotych.

Najniższą cenę wykonania dało konsorcjum ełckich firm: PRiBO-EPB i EŁMEX.

W najbliższym czasie sporządzony zostanie harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania. Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko będzie starać się zaproponować taki harmonogram, aby inwestycja jak najmniej kolidowała z turystycznym sezonem. Być może już w sierpniu na Pikniku Jaćwieskim będziemy mogli dojechać do plaży po nowej drodze, chodzić po nowym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż plaży i korzystać z nowego pływającego pomostu.

Autor: Jarosław Franczuk