Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

21cze2009

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września 2008 r. uczestniczył w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju “NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w podziale na 2 grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów. Łączny wymiar programu to 90 godzin lekcyjnych, tak więc każda z grup miała dodatkowo 3 godziny nauki języka angielskiego. Obie grupy liczyły po 16 osób, tak więc Programem było objętych 32 uczniów klas III gimnazjum.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Wraz z podręcznikami szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej, obejmujące zestaw materiałów pomocniczych w nauce języka angielskiego ( słowniki, płyty CD, DVD…).
Zajęcia pozalekcyjne prowadziła Agata Kalinowska nauczyciel kontraktowy, zatrudniony w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program został objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.

Uczniowie dla sprawdzenia wiedzy pisali dwukrotnie testy sprawdzające w styczniu i w maju 2009r. Testy sprawdzane były w Warszawie przez Wydawnictwo Macmillan. Otrzymaliśmy wyniki, na których uczniowie uszeregowani są wg osiągniętych przyrostów punktowych. Dla Funduszu ma znaczenie postęp w nauce ( przyrost znajomości językowych), a nie bezwzględny wynik punktowy, uzyskany na teście. Średni przyrost punktowy dla grupy to 12,28.
Najlepszych 4 uczniów Fundusz nagrodził nagrodami (odtwarzacze MP3), są to:
Kawałko Daria - punkty przeliczeniowe 27,25; na teście końcowym 39 na 50 punktów
Sokołowski Paweł - 19,75; na teście końcowym 36 na 50 punktów
Grzymkowski Marek - 18,00;na teście końcowym 29 na 50 punktów
Borowska Patrycja - punkty przeliczeniowe 17,75; na teście końcowym 33 na 50 punktów.

Uczniami, którzy osiągnęli również wysokie wyniki są: Subota Sylwia, Gawełko Monika Połajkowski Sebastian, Słomki Andrzej, Krot Weronika.
Poza tym dla 15 uczniów z dobrymi wynikami oraz uczestniczącymi systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych ze środków z wpłat uczniowskich zakupiłam słowniki języka angielskiego Oxford Pocket Dictionary, książki w języku angielskim z płytkami CD oraz dwa plecaki.
Certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody zostały wręczone prze Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych na uroczystej akademii z okazji zakończenia szkoły przez gimnazjalistów w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 19.06.2009r.
Na pytanie co dały Ci te zajęcia? - uczniowie odpowiadali następująco:
- Sprawniej posługujemy się językiem angielskim - mówiła Daria Kawałko
- Lepiej rozumiemy tekst z odsłuchu - przyznała Sylwia Subota
- Poznaliśmy nowe słownictwo, którego nie ma w podręczniku - dodała Marlena Krajeńska
- Łatwiej mi będzie w średniej szkole - stwierdziła Ania Rzepnicka
- Zostały wyrównane nasze szanse, co widać po wynikach - podsumowała Patrycja Borowska.

Nasza szkoła będzie uczestniczyć w tym Programie również w kolejnym roku szkolnym

Autor: Agata Kalinowska