POMOCE DYDAKTYCZNE DLA SZKÓL PODSTAWOWYCH

20gru2011
Gmina Stare Juchy pozyskała środki unijne na zakup pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Starych Juchach oraz Skomacku Wielkim

Od października 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu: “Wiem! Umiem! Potrafię!” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć ukierunkowanych na indywidualne potrzeby uczniów Szkół Podstawowych w Starych Juchach oraz w Skomacku Wielkim począwszy od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych poprzez zajęcia logopedyczne, arteterapeutyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne do zajęć rozwijających zdolności artystyczne oraz zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Do realizacji projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne dostosowane do rodzajów zajęć z kwotę 47.700,00 zł. Są to m. in. programy komputerowe, mikroskopy, zestawy do eksperymentowania, gry edukacyjne, zabawy, ćwiczenia rozwijające różne umiejętności, instrumenty muzyczne, akcesoria plastyczne, zestaw teatralny, pacynki. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani nauczyciele. Projekt potrwa do końca roku szkolnego 2011/2012.

Autor: Agnieszka Łempicka
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53