Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

25paz2010

PONAD 400 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA REMONT KOŚCIOŁA

Ksiądz Jan Adaszczyk w imieniu Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej pozyskał ponad 400 tysięcy złotych na remont kościoła parafialnego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie Odnowa i Rozwój Wsi dofinansowuje remonty budynków i przestrzeni publicznych. W tym na poprawę stanu obiektów dziedzictwa kulturowego.

Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. Nic dziwnego, sam budynek został zbudowany w 1586 roku.
Zabytkowe jest również jego wyposażenie: wspaniała barokowa ambona i ołtarz główny.
Jak każdy kościół jest utrzymywany ze składek parafian. W celu zachowania budynku należy go konserwować i na bieżąco remontować, również z szacunku dla poprzednich pokoleń i ich wkłady dla zachowania zabytkowego obiektu.
W ostatnich latach kościół staraniem poprzedniego Proboszcza Edwarda Burczyka otrzymał nowy dach.
Ksiądz Proboszcz Jan Adaszczyk złożył wniosek do Programu Rozwoju Obszarów wiejskich, Działania Odnowa i Rozwój Wsi pn.: “Remont kościoła parafialnego wraz z zagospodarowaniem terenu przykościelnego”.

W ramach wniosku mają być wykonane trzy operacje:
- remont elewacji, poprzez skucie starych tynków i położenie nowych.
- wykonanie opaski o szerokości 1 metr wokół budynku, której brak powodował zawilgocenie starych tynków. Opaska spowoduje odprowadzenie wód opadowych na bezpieczną odległość od budynku.
- wykonanie chodnika wokół kościoła o szerokości 2,5 metra.

Zarówno opaska jak i chodnik zostaną wykonane z kostki granitowej, gdyż tylko taki materiał został dopuszczony przez konserwatora zabytków.
Koszt inwestycji wyniesie 599.550,95 zł, z czego z dotacji PROW Parafia otrzyma 419.687 zł, czyli 75% kosztów inwestycji. Pozostałe środki będą musiały być pokryte przez wiernych naszej Parafii.
Dzisiejsi mieszkańcy będą mogli dołożyć swoją cegiełkę do łańcucha pokoleń katolików naszej Parafii, dbających o swój Kościół i przekazać Go następnym pokoleniom w stanie jeszcze piękniejszym.
Zakłada się zakończenie zadania w 2011 roku.

Zanim złożono wniosek:
Działanie Odnowa i Rozwój Wsi wymaga, aby zanim zostanie złożony wniosek został sporządzony Plan Odnowy Miejscowości. Taki Plan został sporządzony podczas warsztatów prowadzonych przez Panią Ewę Próchnicką z Urzędu Gminy Stare Juchy. Plan określa zadania jakie mogą być wykonane na terenie miejscowości, aby warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Na każdą miejscowość można uzyskać wsparcie w wysokości do 500 tysięcy złotych.
Warto pamiętać, że gmina Stare Juchy z tego samego działania pozyskała już pieniądze na remont świetlicy w Szczecinowie, złożyła wniosek na budowę świetlicy z garażem dla OSP w Grabniku. Obecnie przygotowuje Plan Odnowy Wsi dla Zawad Ełckich, w którym mieszkańcy chcą budować własną swietlicę.

Autor: Jarosław Franczuk