Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

26paz2016

POSZUKIWANIE SKARBÓW

Czy na terenie gminy Stare Juchy można znaleźć skarby? Co jest najcenniejszym skarbem? Czy znajdzie się go w Gorłówku? W tym celu w czwartek 26.10. br. W Bibliotece Centrum Kultury i Informacji Gminy Stare Juchy na zaproszenie Stowarzyszenia Tratwa spotkali się animatorzy działający w małych miejscowościach.

Przedstawiciele Ośrodka Animacji Kultury działającego przy CEiIK oraz Stowarzyszenia TRATWA z Olsztyna – Wioleta i Ryszard Michalscy, spotkali się z przedstawicielami kilku małych środowisk.

W diagnozie małych społeczności, zaprezentowanej przez Ryszarda Michalski ego, przedstawił on wyniki badań oraz doświadczeń Tratwy, z których wynika, że środowiska te mają niski poziom wspólnotowości, współpracy oraz mała wiedzę o otoczeniu. Młodzi, ambitni  ludzie są „wypłukiwani”.  Nic nie pomogły fundusze europejskie na tzw. kapitał ludzki. Fundusze – są, infrastruktura w postaci świetlic i domów kultury - jest, demokratycznie wybrane władze – są. We wszystkich tych aspektach ponoć jesteśmy w europejskiej czołówce pod względem ilości tych środków na głowę. Paradoksalnie żaden problem społeczności wiejskich w naszym województwie nie został rozwiązany. Wprost przeciwnie, zgodnie z badaniami znajdujemy się w ogonie Europy.

Zaproponował projekt, który ma być eksperymentalny i poszukiwawczy. Właśnie w tych środowiskach oddalonych od centrów (krajowych, regionalnych, a nawet lokalnych  siedzib gmin)należy poszukiwać biblijnego „kamienia odrzuconego przez budujących”  (PSALM 118 Świąteczny hymn dziękczynny). Właśnie tu, lokalnie należy znaleźć tytułowy skarb.

W projekcie mają wziąć udział 5 stowarzyszeń w bardzo różnych gmin.  Celem będzie poszukiwanie silnych i dobrych rzeczy, faktów w tych miejscowościach. Żeby je znaleźć, należy przeprowadzić w miejscowościach rozmowy z mieszkańcami. Poznać ich wiedzę, umiejętności i wydarzenia z nią związane. Tak, aby moc dopisać te miejscowości do Atlasu Miejsc Niezwykłych Warmii i Mazur. Zbierane będą zawiera wspomnienia i opisy ludzi o miejscach dla nich ważnych, a często pomijanych przez przewodniki i opracowania historyczne.

W naszej gminie „skarbu” poszukiwać będziemy w Gorłówku. Niewielkiej miejscowości, która w ostatnich latach stała się bardzo aktywna. 

W spotkaniu brali udział:

Elżbieta Topolska (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy), Paweł Anulewicz z Gorłówka, gm. Stare Juchy,

Emilia Drągowska – Towarzystwo Miłośników Rożyńska z gminy Prostki,

Józef Hańczuk – Stowarzyszenie Akcja Katolicka działająca przy Parafii w Cichym, gm. Świętajno,

Tomasz Siedzanowski – przedstawiciel miejscowości Księżno gm. Bisztynek.

Każda z osób przedstawiła swoje środowisko i lokalną społeczność oraz to co zamierza zrobić.

Autor: Jarosław Franczuk, fot. Adrian Milewski