POWOŁANIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY STARE JUCHY

18wrz2007
Bardzo dużo i bardzo często mówi się i pisze ostatnio o potrzebie współprzacy lokalnej w gminie pomiędzy organizacjami społecznymi, samorządem lokalnym, biznesem. Coraz częściej mówi się o potrzebie budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Mając na uwadze nasze wspólne dobro - przyszłość Gminy Stare Juchy oraz jej mieszkańców - w piątek 14.09.2007r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach odbyło się spotkanie, na którym wyłoniony został Komitet Założycielski Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy.

Celami Stowarzyszenia są między innymi działania na rzecz szeroko pojętego rozwoju gminy, ze szczególnym zaakcentowaniem dziedzin związanych z edukacją, kulturą i sztuką, sportem i turystyką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska i ekologią, wspierania i rozwoju pomocy społecznej, promowania przedsiębiorczości, ochrony dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego, organizacji imprez charytatywnych i integracyjnych.

Przyjęty został również Statut Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymogami formalnymi zebrani dokonali wyboru władz, w następującym składzie:
Zarząd Stowarzyszenia:
Józef Ryszard Żebrowski z funkcją Prezesa Stowarzyszenia
Krystyna Pilawska - Wiercińska z funkcją Wiceprezesa
Elżbieta Topolska z funkcją Skarbnika Stowarzyszenia
Dorota Subota z funkcją Sekretarza Stowarzyszenia
Ewa Moroz z funkcją Członka Zarządu Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna:
Cecylia Bednarek z funkcją Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Irena Mizgier z funkcją Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Iwona Synowiec - Błaszczyk z funkcją Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Juz w poniedziałek dokumenty z Zebrania Założycielskiego wysłane zostały do Sądu celem dokonania rejestracji Stowarzyszenia.

Jeżeli chcesz nas wesprzeć, chcesz działać społecznie, wstąp do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy (adres siedziby: 19-330 Stare Juchy, ul. Ełcka 8)

Autor: Ewa Próchnicka
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53