Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

21gru2017

POWSTANIE GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

Środki finansowe dla Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

Wyposażą gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole.

6700 zł dofinansowania na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach otrzymała Gmina Stare Juchy. Pieniądze pochodzące z rezerwy celowej Ministerstwa Zdrowia, trafiły do nas za pośrednictwem Wojewody. Wniosek o dotację złożył Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stare Juchy.

W październiku i grudniu br. decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwota ta została przekazana na konto Gminy. Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie państwa na 2017 rok. posłużą na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki lekarskiej w szkole, m.in. kozetki, stolika zabiegowego, szafki do przechowywania leków i wyrobów medycznych, szafki kartotecznej do przechowywania dokumentacji medycznej, wagi medycznej ze wzrostomierzem, przenośnej apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem, aparatu do mierzenia ciśnienia, tablic do badania ostrości wzroku, parawan, biurko przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, stetoskop, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego.

Do pomieszczenia, w którym będzie znajdował się gabinet profilaktyki zdrowotnej wykonaliśmy przyłącze wodno-kanalizacyjne i przeznaczyliśmy na ten cel około 3500 zł. Przewidywany całkowity wydatek, który poniesie jednostka samorządu terytorialnego wyniesie około 6 500 zł.

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego szczegółowe wymagania dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wyposażonego w sprzęt określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak wynika z powyższego, w każdej szkole powinien być gabinet profilaktyki zdrowotnej, a jego utworzenie i wyposażenie w przypadku szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy do zadań własnych tej jednostki (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzenie szkoły jest zadaniem własnym, odpowiednio gminy albo powiatu).

Autor: Krystian Krawczuk