POZNAWAJ POLSKĘ

17wrz2007
Internetowy konkurs Fundacji Wspomagania Wsi
Funadacja Wspomagania Wsi zaprzasza uczniów gimnazjów zlokalizowanych w Polsce w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców do udziału w konkursie internetowym.

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy gimnazjalistów o Polsce oraz zachęcenie ich do wykorzystania internetu do komunikacji i zdobywania informacji.

Konkurs jest trzyetapowy. W dwóch pierwszych etapach uczniowie rozwiązują testy wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą dziedzin takich jak: historia, historia sztuki, literatura, przyroda, Polska współczesna etc.. Do finału dopuszczonych będzie około sześćdziesięciu uczniów, którzy zdobędą największą ilość punktów. Na tym etapie każdy z nich będzie miał za zadanie napisanie eseju na jeden z piętnastu tematów zaproponowanych przez Fundację.

Laureaci (nie więcej niż trzydziestu) otrzymają Od FWW nagrody w wysokości 1000zł netto. Zostaną one wypłacone jednorazow, zryczałtowany podatek zapłaci Fundacja.

Laureaci wraz z rodzicami lub opiekunami zostaną zaproszeni do Warszawy. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbędzie się wiosną 2008 roku na Zamku Królewskim.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.know-poland.org lub www.fww.org.pl , a pytania dotyczące szczegółów można kierować pod adresem: knowpoland@fww.org.pl

Autor: Ewa Próchnicka
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53