PROJEKT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "LIDER W EGO" W TELEWIZJI

19lut2015

Telewizja Regionalna w programie Lider pokazała efekty realizowanego przez LGD "Lider w EGO" projektu współpracy „Północ - Południe EKO-TOUR”. To już trzeci program telewizyjny dotyczący działań LGD.

Ekipa przygotowująca potrawy
Ekipa przygotowująca potrawy
Ekipa przygotowująca potrawyProwadząca program Iwona PacholskaI produkt końcowyOperator przy pracy

Program TVP Lider jest realizowany przez dwa ośrodki telewizyjne: w Olsztynie i Katowicach. Jego misją jest prezentacja sylwetek osób i działań realizowanych na rzecz społeczności lokalnej. Według opisu na stronie, program ma udzielić odpowiedzi na pytanie: "Kim jest lider, który potrafi pociągnąć za sobą innych mieszkańców? Jakie cechy ma osoba, która jest w stanie skłonić sąsiadów do społecznego zaangażowania? Co myślą o jego aktywności najbliżsi?". Ponadto program informuje o najciekaszych działaniach, które "...powstają zwykle na obszarach wiejskich zrzeszając przedstawicieli lokalnych organizacji - publicznych, prywatnych i pozarządowych - oraz mieszkańców. W programie zaprezentujemy najciekawsze projekty zrealizowanych w regionach."

Cieszę się, iż nasz projekt znalazł uznanie i znalazł się na liście ciekawych inicjatyw.

Projekt Współpracy - Północ - Południe EKO-TOUR  - realizowany był przez trzy partnerskie lokalne grupy działania: LGD Lider w EGO , LGD Eurogalicja oraz LGD Razem Silniejsi od marca 2014 do grudnia 2014r.

W ramach tego projektu skupiliśmy się na naszym zdaniem najważniejszej dziedzinie gospodarki dla naszego regionu – turystyce. Jego celem było podniesienie atrakcyjności obszarów partnerskich LGD w oparciu o lokalne zasoby, szczególnie związane z turystyką. Dla realizacji tego celu zlecone zostało opracowanie, innowacyjnego w skali regionu portalu internetowego z funkcjonalnością w urządzeniach mobilnych (aplikacji na te urządzenia) promującego walory turystyczne terenów działania LGD – partnerów projektu. Aby jak najpełniej wykorzystać potencjał turystyczny naszego obszaru, jeszcze przed stworzeniem portalu, przeprowadzone zostało badanie inwentaryzujące  najważniejsze atrakcje turystyczne oraz identyfikację głównych „graczy” rynku turystycznego w regionie. Zdając sobie jednocześnie sprawę z faktu, iż pojedynczo działające podmioty z branży turystycznej nie mają takiej siły przebicia jak grupy skonsolidowane czy konsorcja, jednym z celów projektu uczyniliśmy podniesienie stopnia integracji tych podmiotów.   W tym celu zostały stworzone porozumienia partnerskie podmiotów z branży – tzw. Pakietów Turystycznych.  Na naszym terenie udział w tych porozumieniach wzięło 18 podmiotów w 2 rodzajach Pakietów – dotyczącego Turystyki Aktywnej oraz Turystyki Wypoczynkowej. Sygnatariusze tych porozumień (choć nie tylko oni) wzięli już udział w zorganizowanych w ramach projektu warsztatach na terenie LGD Eurogalicja, których celem było między innymi poznanie kulinarnych tradycji podkarpacia w tym kuchni magnackiej i szlacheckiej. Warsztaty o podobnej tematyce lecz z uwzględnieniem kulinarnych tradycji Warmii i Mazur odbyły się na terenie naszej LGD.  Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu była organizacja wizyty studyjnej na Węgrzech. W jej ramach poznaliśmy sposoby promocji oraz tworzenia produktów turystycznych, szczególnie w zakresie kulinariów i tzw. zawodów ginących. Po tych, jakże przyjemnych zajęciach, przyszedł  czas na wdrożenie i sprawdzenie funkcjonowania portalu internetowego. Jego pełna wersja została udostępniona w październiku pod nazwą mapa.liderwego.pl .   Ostatnim wydarzeniem w ramach   projektu była grudniowa konferencja podsumowująca, podczas której omówione zostały produkty i rezultaty projektu oraz wnioski jakie płyną z jego realizacji na przyszłość.

Program telewizyjny zrealizowano w gospodarstwie agroturystycznym  "Mazurski Dwór" w Siejniku koło Olecka i można go obejrzeć na stronie programu tutaj

 

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53