Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

19lut2015

PROJEKT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "LIDER W EGO" W TELEWIZJI

Telewizja Regionalna w programie Lider pokazała efekty realizowanego przez LGD "Lider w EGO" projektu współpracy „Północ - Południe EKO-TOUR”. To już trzeci program telewizyjny dotyczący działań LGD.

Program TVP Lider jest realizowany przez dwa ośrodki telewizyjne: w Olsztynie i Katowicach. Jego misją jest prezentacja sylwetek osób i działań realizowanych na rzecz społeczności lokalnej. Według opisu na stronie, program ma udzielić odpowiedzi na pytanie: "Kim jest lider, który potrafi pociągnąć za sobą innych mieszkańców? Jakie cechy ma osoba, która jest w stanie skłonić sąsiadów do społecznego zaangażowania? Co myślą o jego aktywności najbliżsi?". Ponadto program informuje o najciekaszych działaniach, które "...powstają zwykle na obszarach wiejskich zrzeszając przedstawicieli lokalnych organizacji - publicznych, prywatnych i pozarządowych - oraz mieszkańców. W programie zaprezentujemy najciekawsze projekty zrealizowanych w regionach."

Cieszę się, iż nasz projekt znalazł uznanie i znalazł się na liście ciekawych inicjatyw.

Projekt Współpracy - Północ - Południe EKO-TOUR  - realizowany był przez trzy partnerskie lokalne grupy działania: LGD Lider w EGO , LGD Eurogalicja oraz LGD Razem Silniejsi od marca 2014 do grudnia 2014r.

W ramach tego projektu skupiliśmy się na naszym zdaniem najważniejszej dziedzinie gospodarki dla naszego regionu – turystyce. Jego celem było podniesienie atrakcyjności obszarów partnerskich LGD w oparciu o lokalne zasoby, szczególnie związane z turystyką. Dla realizacji tego celu zlecone zostało opracowanie, innowacyjnego w skali regionu portalu internetowego z funkcjonalnością w urządzeniach mobilnych (aplikacji na te urządzenia) promującego walory turystyczne terenów działania LGD – partnerów projektu. Aby jak najpełniej wykorzystać potencjał turystyczny naszego obszaru, jeszcze przed stworzeniem portalu, przeprowadzone zostało badanie inwentaryzujące  najważniejsze atrakcje turystyczne oraz identyfikację głównych „graczy” rynku turystycznego w regionie. Zdając sobie jednocześnie sprawę z faktu, iż pojedynczo działające podmioty z branży turystycznej nie mają takiej siły przebicia jak grupy skonsolidowane czy konsorcja, jednym z celów projektu uczyniliśmy podniesienie stopnia integracji tych podmiotów.   W tym celu zostały stworzone porozumienia partnerskie podmiotów z branży – tzw. Pakietów Turystycznych.  Na naszym terenie udział w tych porozumieniach wzięło 18 podmiotów w 2 rodzajach Pakietów – dotyczącego Turystyki Aktywnej oraz Turystyki Wypoczynkowej. Sygnatariusze tych porozumień (choć nie tylko oni) wzięli już udział w zorganizowanych w ramach projektu warsztatach na terenie LGD Eurogalicja, których celem było między innymi poznanie kulinarnych tradycji podkarpacia w tym kuchni magnackiej i szlacheckiej. Warsztaty o podobnej tematyce lecz z uwzględnieniem kulinarnych tradycji Warmii i Mazur odbyły się na terenie naszej LGD.  Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu była organizacja wizyty studyjnej na Węgrzech. W jej ramach poznaliśmy sposoby promocji oraz tworzenia produktów turystycznych, szczególnie w zakresie kulinariów i tzw. zawodów ginących. Po tych, jakże przyjemnych zajęciach, przyszedł  czas na wdrożenie i sprawdzenie funkcjonowania portalu internetowego. Jego pełna wersja została udostępniona w październiku pod nazwą mapa.liderwego.pl .   Ostatnim wydarzeniem w ramach   projektu była grudniowa konferencja podsumowująca, podczas której omówione zostały produkty i rezultaty projektu oraz wnioski jakie płyną z jego realizacji na przyszłość.

Program telewizyjny zrealizowano w gospodarstwie agroturystycznym  "Mazurski Dwór" w Siejniku koło Olecka i można go obejrzeć na stronie programu tutaj

 

Autor: Jarosław Franczuk