Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

13sie2013

PROJEKT W ROGALIKU - „Miejsce integracji społecznej Rogalika”

"Miejsce integracji społecznej Rogalika"

Trwają działania projektu pod nazwą  „Miejsce integracji społecznej Rogalika”  Zadanie ma na celu zintegrować społeczność miejscowości Rogalik w Gminie Stare Juchy poprzez stworzenie miejsca spotkań ludzi aktywnych, chcących działać na rzecz wsi. Projekt ruszył 1 sierpnia 2013r. i trwać będzie do 31 października 2013r. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 15 osób (dzieci i młodzież ze wsi Rogalik),Osoby starsze, dorośli będą pomagać w trudniejszych zadaniach.
W dniu dzisiejszym odbyły się zajęcia plastyczne. Temat  „Moje wymarzone miejsce spotkań”. Zadaniem dzieci było namalowanie miejsca spotkań w Rogaliku. Dzieci od razu  wiedziały,co ma powstać w ramach projektu i większość obrazków przedstawiała altanę.Warunki były iście polowe, a mimo to wśród kolorów i barwnych obrazków i uśmiechniętych dzieci czuliśmy się wspaniale. Po namalowaniu wymarzonego miejsca dzieci złożyły papierowe samoloty i urządziły zawody latania. Wiele z tych papierowych cudeniek prezentowały  konstruktorskie predyspozycje twórców. Latały naprawdę daleko.
Projekt pt. „Miejsce integracji społecznej Rogalika ”  realizowany jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Skomacka w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starych Juchach, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Nieformalną Grupą JAMA oraz Gminą Stare Juchy. Sfinansowanego z Grantu Powiatu Ełckiego 2013. Rodzaj zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Tworzenie nowych i wspieranie istniejących instytucji kultury na wsi. Kwota dofinansowania 1600,00 zł.
 W naszym spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Skomacka Pani Agata Kozłowska oraz Pani Krystyna Kozłowska.
 
Autor: Iwona Malinowska