Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

25lip2014

PROJEKTOWO TO I OWO

W poniedziałek  21.07.2014r. spotkaliśmy się z pomysłodawcami „Projektowo to i owo” . podczas tego spotkania warsztatowego towarzyszył nam Pan Jerzy Nazaruk. Nasz opiekun z Narodowego Centrum Kultury rozmawiając z uczestnikami naszego zadania dowiedział się o szczegółach planowanych działań. Każda z grup oszacowała wstępnie do jakiej kwoty w ramach II etapu dofinansowania jest w stanie zrealizować swoje plany. W ciągu tygodnia będziemy dopracowywać harmonogram działań i kosztorys każdego z pomysłów.  

  Skład Komisji oceny pomysłów: Ewa Jurkowska- Kawałko – przewodniczący komisji, Stanisław Piela – członek, Danuta Radziszewska – członek, Zbigniew Imielski – członek, Wojciech Pigiel – członek. Za sprawą Komisji do Spraw Kultury z  17 pomysłów jakie do nas wpłynęły 5 zostało  połączonych w jedną pracownię rękodzielniczą- rzeźba, robótki ręczne w dwóch wydaniach, wiklina,  oraz wiklina z papieru i inne art. Kolejne  pomysły to  kuglarstwo, czyli jazda na  monocyklu oraz Slacklin, grafika komputerowa , interaktywna mapa Gminy z propozycją włączenia z warsztatami fotograficznymi, warsztaty kulinarne ziemniak + warzywa , zajęcia taneczne współpraca z osobami niepełnosprawnymi,  działania integracyjne drużyny piłkarskiej.  

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

UPRAWNIENI POMYSŁODAWCY: Społeczność lokalna Gminy Stare Juchy

 Kryteria oceny pomysłów:

1.       Preferowane były pomysły wspierające inicjatywy oddolne lub zainicjowane oddolnie, w sposób nieformalny, wynikające z inicjatywy społeczności lokalnej, realizowane z uwzględnieniem różnorodnych grup wiekowych.

2.       Rozpoznanie możliwości współpracy ze społecznością Lokalną

3.       Preferowane były pomysły, w których wnioskodawca wykazuje się rozpoznaniem potrzeb i możliwości współpracy z grupami i osobami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach domu kultury, a wzmacniającymi potencjał społeczności lokalnych/ odkryty talent

4.       Koncepcja wykorzystania posiadanych zasobów infrastrukturalnych, kadrowych i adaptacji przestrzeni publicznej na potrzeby realizacji zadania. Preferowane były zaprojektowanie możliwie najszerszego zakresu współpracy ze społecznościami. 

 Teraz edukator społeczny Karol Malinowski przygotowuje analizę diagnozy społecznej na podstawie przeprowadzonych ankiet oraz obserwacji podczas warsztatów, a koordynator działań Marta Słuchocka przygotowuje rozliczenie do sprawozdania z I etapu naszych działań. Do 18 sierpnia 2014r. musimy przygotować kolejny wniosek na dofinasowanie realizacji wyłonionych pomysłów starając się o dofinansowanie do 22 000,00 zł 

 

dofinansowano ze Środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” na zadanie pn:. „Projektowo To I Owo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach.

Autor: Marta Słuchocka