Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

11lut2015

PRZECZYTAJ NOWĄ STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY STARE JUCHY

Właściwe zarządzanie wymaga planowego postępowania i określenia celów, które należy osiągnąć. Cele w przypadku gminy powinny spełniać oczekiwania mieszkańców. Strategia będzie przedmiotem obrad Rady Gminy.

W trakcie projektu „Bądź OBYWATELEM !!! - budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy w partnerstwie z gminą Stare Juchy została opracowana  aktualizacja strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Juchy. Prace nad strategią trwały pięć miesięcy. W pracach zaangażowanych było wiele osób, ich wykaz można znaleźć w opracowaniu.

W załączniku do artykułu przedstawiamy Państwu zaktualizowaną Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Juchy do 2020 roku.

Konieczność aktualizacji wynika z faktu, iż część przewidzianych celów została już osiągnięta, a jednocześnie w nowym podejściu związanym z zasadami wsparcia w kolejnym okresie programowania unijnego na lata 2013-2020 środki na rozwój otrzymają te samorządy, które zidentyfikują swoje wewnętrzne potencjały i udowodnią, że zewnętrzne finansowanie zapewni trwały rozwój gminy.

Prezentowany dokument określa najważniejsze cele i działania, które trzeba wykonać, aby poprawić warunki życia mieszkańców i zapewnić gminie trwały wzrost gospodarczy. Jego realizacja pozwoli doprowadzić do przekształcenia gminy w miejsce bardziej przyjazne mieszkańcom, turystom i inwestorom, bezpieczne i gościnne z czystym środowiskiem przyrodniczym.

Celem opracowania jest to, aby Strategia odegrała rolę czynnika jednoczącego lokalną społeczność i podmioty gospodarcze. Współdziałanie ze społeczeństwem, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi i rządowymi pozwoli urzeczywistnić nasze zamierzenia.

Ewentualne uwagi można zgłaszać na stronie internetowej w komentarzach lub przekazać w dowolnej formie do Urzędu Gminy.

Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu pt. "Bądź OBYWATELEM !!! –współfinansowanego ze środków programu "Obywatele dla Demokracji", prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Autor: Jarosław Franczuk
Pliki do pobrania
Strategia_wersja_ostatnia.pdf