Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

6cze2008

PRZYBLIŻ ŚWIAT DO STARYCH JUCH !!!

Każdy głos może się liczyć w konsultacjach dotyczących przebiegu drogi Via Baltica.
Jeszcze tylko przez tydzień będą trwały konsultacje w sprawie przebiegu międzynarodowej trasy Via Baltica. Celem konsultacji jest pomoc decydentom w podjęciu decyzji o jej przebiegu.

Konsultacje społeczne dla projektu “Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego korytarza transportowego Via Baltica (Warszawa-Budzisko)". Prowadzi je firma Scott Wilson Ltd, która działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje szczegółową analizę poszczególnych wariantów przebiegu trasy. W ramach tych konsultacji odbywają się spotkania w wybranych miejscowościach zlokalizowanych w obrębie rozpatrywanych wariantów. Takie spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Ełku, na które licznie przybyli mieszkańcy, którzy zdają sobie sprawę, że poprowadzenie tej drogi w okolicach Ełku może być olbrzymią szansą rozwojową miasta i całego powiatu. Dzięki tej drodze dojazd z Warszawy do Ełku uległby znacznemu skróceniu. To może spowodować zainteresowanie inwestycjami w naszym obszarze, a mieszkańców centrum zachęcić do wyjazdów na Mazury i skorzystanie z ofert wypoczynku również w gminie Stare Juchy i potencjalnie zwiększyć zainteresowanie inwestycjami w turystykę.

Dla naszego regionu niewątpliwie najbardziej korzystny jest przebieg według wariantu 42 i kolejne. Najmniej korzstny wariant nr 1. Wariant 42 jest najkrótszy i najtańszy w budowie, a więc najbardziej ekonomiczny. Wariant nr 1, prowadzi przez Białystok i przez obszary Parków Narodowych i chronionych i jak wszyscy wiemy budzi szczególne kontrowersje, chociażby ze względu na niszczenie doliny Rospudy.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić ankietę na stronie: http://www.viabaltica.scottwilson.pl/index_pliki/ankieta.html

Autor: Jarosław Franczuk