Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

17wrz2010

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA KAŻDEGO W GMINIE STARE JUCHY

Gmina Stare Juchy zamierza pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach prywatnych
Gmina Stare Juchy zamierza przystąpić do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt ma na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska każde gospodarstwo powinno mieć zdokumentowane wywożenie śmieci, jak i wywóz szamba, jeśli posiada wodę bieżącą, nawet z własnego ujęcia. O ile mieszkańcy Starych Juch i Lisek mogą podłączyć się do oczyszczalni ścieków, to mieszkańcy innych miejscowości, nawet podłączeni do sieci wodociągowej gminy, czy własnych hydroforni nie mają takiej możliwości. Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko uznała, że należy pomóc mieszkańcom gminy w zagospodarowaniu ścieków poprzez złożenie przez gminę projektu, w którym inwestorem oczyszczalni będzie właśnie gmina. Możliwy poziom dofinansowania w takim projekcie wynosi 75% kwoty netto, a udział zainteresowanego budową przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji wynosi 25% kwoty netto oraz 22% podatku VAT od kosztów całkowitych projektu.

Koszt budowy oczyszczalni ścieków uzależniony jest od ilości osób w gospodarstwie domowym i warunków terenowych. Zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do podpisania umowy z gminą w terminie do 15 października 2010r. Na dzień dzisiejszy zapisało się ponad 70 osób, w tym również mieszkańcy kilku domów wielorodzinnych. Warto zapisać się do programu i uzyskać wsparcie w celu rozwiązania problemów sieków na własnej działce. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy, a szczegółowe informacje można uzyskać od Sekretarza Gminy Jarosława Franczuka.

Termin realizacji inwestycji to najprawdopodobniej miesiące letnie, ze względu na nasze dotychczasowe doświadczenia o czasie trwania procedur sprawdzających.

Gmina zastrzega, że warunkiem realizacji projektu w latach 2011-2012 r. jest pozyskanie środków zewnętrznych przez Gminę.

Autor: Jarosław Franczuk