Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

24sie2011

PRZYWRÓCIĆ SPOŁECZEŃSTWU

GOPS Stare Juchy w dniu 22 sierpnia bieżącego roku rozpoczyna realizację pierwszych szkoleń w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”.
W ramach projektu zaplanowano działania dla dwóch grup beneficjentów - pierwsza w ramach Kontraktów Socjalnych (19 osób), druga- w ramach Programu Aktywności Lokalnej (10 osób).
Pierwszą grupę stanowią kobiety w wieku produkcyjnym, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i korzystające z pomocy społecznej. Druga to osoby młode w wieku 15-25 lat.
Na miesiąc sierpień w ramach aktywnej integracji zaplanowano następujące działania:
- Kontrakt Socjalny:
 Doradztwo zawodowe (10 g. grupowo + 5 g. indywidualnie)
 Warsztat dla rodziców (20 g.)
- Program Aktywności Lokalnej:
 Warsztat kulinarny i rękodzieła artystycznego (28g. w tym 12g. kulinaria i 16g. rękodzielnictwo).

W ramach funduszy projektowych uczestnicy projektu otrzymają zasiłek celowy
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów do miejscowości Ełk, gdzie odbywać się będą szkolenia. Na każdym szkoleniu zapewniony zostanie posiłek lub poczęstunek.

Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-03

Autor: Damian Bujnowski