Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

10kwi2013

PRZYZNANE DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH

W wyniku konkursu na realizację zadań publicznych w gminie Stare Juchy rozdysponowano 63.228,11 zł.

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2013r., zgodnie z art. 11 ust. 1 – 3 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.184.2012 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 16.2013 Wójta Gminy State Juchy z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, zostały wybrane oferty i udzielone dotacje następującym podmiotom:

1.      Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 

L.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

20

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, Stacja Socjalna „Lazarus”

„Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa”

16 000,00

16 000,00

 

 

2.      Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

L.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

3

HUMAN ‘’LEX” INSTYTUT

SOUNDSYSTEM 2013 – zażywamy tylko dźwięków

2 600,00

2 000,00

2

8

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

„SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE – Światowy Dzień Książki”

1 956,00

1 956,00

3

9

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

MIKOŁAJ 2013 W GMINIE STARE JUCHY

4 376,11

4 376,11

4

11

Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach

Sympozjum naukowe: „Ksiądz Karol Fox – kapłan trudnych czasów”

2 000,00

2 000,00

5

17

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

Mazurskie Wierzenia – Legendy Starych Juch

6 700,00

3 500,00

6

1

Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab

„EKO SZLAK – ŁAŹNA STRUGA”

1 000,00

1 000,00

7

2

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych ‘’STOPA”

‘’Działaj Lokalnie”

6 000,00

5 000,00

 

 

 

 

3.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

L.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

4

Klub Sportowy „CKF OBI”

„AIKIDO i samoobrona”

5 520,00

4 720,00

2

10

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

„SPORTOWE LATO”

4 060,00

2 500,00

3

12

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze

„Widok z góry na Mazury” – I Piknik Paralotniarski w Gminie Stare Juchy

6 250,00

6 250,00

4

5

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

VI Wojewódzkie Wiosenne Jaćwieskie Biegi Przełajowe Stare Juchy

2 326,00

1 676,00

5

13

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach

Utworzenie „zielonej sali gimnastycznej” w Starych Juchach – miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców i turystów

6 250,00

6 250,00

 

 

4.      Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

L.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

15

Stowarzyszenie ADELFI

Alternatywna droga do sukcesu

6.000,00

6 000,00

 

 

  

Treść ogłoszenia wywieszona jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy ul. Plac 500 – lecia 4 oraz na stronach www.bip.stare-juchy.pl i www.stare-juchy.pl.