Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

30paz2015

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

Działając na podstawie:

1. Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy,

2. Zarządzenia nr 77.2015 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 października 2015r.,

na terenie Gminy Stare Juchy przeprowadzono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok, w celu zebrania uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu w/w dokumentu.

Konsultacje społeczne odbyły się 23 października 2015 r. w formie spotkania w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy o godz.12:00. Konsultacje przeprowadzono w sposób bezpośredni. Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można było zgłaszać w czasie spotkania. Konsultowany dokument był dostępny:

  • w formie drukowanej – w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500-lecia 4, pok. nr 4,
  • na stronie internetowej www.stare-juchy.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Juchy w zakładce: Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych, Ogłoszenia, konkursy dla organizacji pozarządowych oraz innych.

O konsultacjach informowano także poprzez:

- wywieszenie Zarządzenia Nr 77.2015 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 października 2015r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2016r. została oszacowana na podstawie zgłoszeń dokonywanych w latach ubiegłych oraz dokonanych w bieżącym roku w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zapotrzebowanie zgłosiło:

1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy (Mikołaj – 6 tys. zł, osadnictwo na ziemiach mazurskich – 6 tys. zł, Sportowe Lato – 5 tys. zł, Biegi Jaćwieskie – 4 tys. zł),
2. Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (Piknik Paralotniarski – 11 – 15 tys. zł),
3. Stowarzyszenie Adelfi (AlterCIS – 11 tys. zł),
4. Stowarzyszeni Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza (usługi opiekuńczo-pielęgniarskie – 20 tys. zł),
5. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” (Działaj Lokalnie – 6 tys. zł).

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele 5-ciu organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY”, OSP w Starych Juchach, Stowarzyszenia Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Stare Juchy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Juchy i Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy potwierdziło gotowość organizacji corocznej akcji „Mikołaj” (zapotrzebowanie na ten cel 6 tys. zł), sportowych zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym przy świetlicach wiejskich gminy kończących się piknikiem rodzinnym na stadionie w Starych Juchach (projekt „Sportowe Lato” 5 tys. zł) oraz realizacji projektu kulturalnego dotyczącego osadnictwa na ziemiach Mazur (zapotrzebowanie 6 tys. zł).
2. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY” zgłosiło chęć kontynuacji zapoczątkowanego w 2015r. projektu pt. Warsztaty i Festiwal Sztukmistrzów „Oczarowani” realizowanego przy współpracy z Biblioteką (zapotrzebowanie na ten cel 24 tys. zł) oraz organizacji we współpracy z OSP Gorłówko pikniku sportowego dla dzieci (zapotrzebowanie 3 tys. zł).
3. OSP Stare Juchy zgłosiło chęć organizacji zajęć z udzielania pierwszej pomocy medycznej w świetlicach wiejskich (zapotrzebowanie na ten cel 6 tys. zł).
4. Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” zgłosił zapotrzebowanie na kontynuację projektu „Treningi z Orłem” (piłka nożna dla młodzieży, zapotrzebowanie 10 tys. zł) oraz przejęcie organizacji corocznej imprezy sportowej pod nazwą „Biegi Jaćwieskie” (zapotrzebowanie 4 tys. zł).

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2016 rok.

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska - Kawałko

 

Autor: Agnieszka Łempicka