Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

13lis2019

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK

Działąjąc na podstawie: 

         Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad  i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy,

Przeprowadzono konsultacje społeczne Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok, w celu zebrania uwag, wniosków opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu w/w  dokumentu. 

Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 6 listopada 2019r. w formie spotkania w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy o godz 11:00. Konsultacje przeprowadzono w sposób bezpośredni.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacjie można był zgłaszać w czasie spotkania. Kosultowany dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Gminy Stare Juchy, wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stare Juchy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  Programu w 2020r. została oszacowana  na podstawie zgłoszeń  dokonywanych w latach ubiegłych  oraz dokonywanych w bieżącym roku w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zapytanie drogą e-mail zgłosiło:   

 • Fundacja  Human “Lex” Instytut ( Festiwal Juchy Soundsystem  – Zażywam Tylko Dżwięków – 15.000,00 zł )
 • Stowarzeszenie Rowerowe Zielony Szlak – 15.000,00 zł
 • Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “Stopa” – 8.000,00 zł
 • Fundacja Beatus Homo – Szczęśliwy Człowiek – ( organizacja biegu ASG – z elementami strzeleckimi -15.000,00 zł)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach – działalność kulturowa – 3.000,00 zł
 • Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku ( zorganizowanie eventu sportowego-  10.000,00)
 • Sołectwo wsi Jeziorowskie – “Miejsce spotkań –punkt widowkowy” – 15.000,00 zł 
 • Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z Ełku (opieka nad ludźmi starszymi i przewlekle chorymi – 25.000,00 zł)

Zapotrzebowanie telefoniczne zgłosiło:

 • Szkółka Kolarska – Grygo Waldemar  - 8.000,00 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Stare Juchy – Organizacja Mikołajek dla dzieci – 5.000,00 zł, szycie strojów ludowych dla starszej grupy wiekowej -7.000,00 zł
 • Klub Sportowy Orzeł Stare Juchy (Treningi z Orłem 2020 – 8.000,00 zł, XIV Biegi Jaćwieskie – 5.000,00 zł)

W konsultacjach uczestniczył przedstawiciel 1 organizacji pozarządowej: Fundacja Beatus Homo – Szczęśliwy Człowiek. Udział w konsultacjach wziął również przedstawiciel  Koła Gospodyń Wiejskich w Skomacku Wielkim, przedstawiciele BCiK oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Stare Juchy.

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

 1. Pytano o wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs ofert – uczestnicy zostali poinformowani o wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniu przez organizacje pozarządowe i z czego wynikały kwoty wpisane  do programu na poszczególne zadania.
 2. Przedstawiciel Fundacji Beatus Homo – Szczęśliwy Człowiek przedstawił cały program eventu sportowego pn. “Bieg z elementami ASG ( z elementami strzeleckimi) strzelanie  z repliki broni w skali 1:1 z kulek do celu.
 3. Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Skomacku Wielkim  zaproponował projekt powstania “Parku – Miejsca spotkań Sołectwa Skomack Wielki” – jest to miejsce zabytkowego parku blisko szkoły o nazwie “XIX – Wieczny Zespół Dworsko – Folwarczny”.  Wyraził chęć aby wygospodarować część terenu – aby  stworzyć alejki wysypane kruszcem, postawić 3 ławki parkowe oraz utworzyć miejsce na ognisko. Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Skomacku Wielkim  określił zapotrzebowanie na 6.000,00 zł.
 4. Poruszony został problem pozyskiwania przez organizacje funduszy z wielu źródeł.
 5. Organizacje zgłosiły chęć udziału w pracach komisji konkursowej.

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2020 rok.

Sporządził/ła

Podinspektor ds. Rozwoju Gminy

(-) Beata Olechowska

 

Zatwierdził/ła

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska - Kawałko

        

Autor: Beata Olechowska