Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

16cze2014

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EŁCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 - 2025

Zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zapisami dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentu pt. "Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025", uruchomiono proces konsultacji społecznych dokumentu we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny. Czas trwania konsultacji w poszczególnych jednostkach minął 20 maja 2014r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z przyjętym w danej jednostce trybem i zasadami przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.

Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii, wniosków i rekomendacji od wszystkich zainteresowanych osób i organizacji z terenu do zapisów projektu Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025. Projekt dokumentu został zamieszczony na stronach internetowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny oraz udostępniony w wersji drukowanej w urzędach. Oprócz projektu dokumentu opublikowano formularz konsultacyjny.

Zestawienie zgłaszanych uwag znajduje się w raporcie z konsultacji społecznych projektu: Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025 umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Juchy pod linkiem:

http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=272836

Projekt pt. „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH DLA EŁCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

(„Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 

Autor: Monika Mużyło