Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

21lut2012

REWELACYJNY BUDŻET NA 2012 ROK

Od 2007 roku budżet gminy Stare Juchy w 20-30% przeznaczany był na inwestycje. Dzięki temu powstało szereg nowych inwestycji, między innymi: ponad 20 km wodociągów, nowa hala widowiskowo-sportowa, wieża widokowa i plaża w Starych Juchach, modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół na odnawialne źródła energii, budowa świetlicy w Grabniku,
remont świetlic w Szczecinowie i Orzechowie. Pozyskano na te inwestycje ponad 5 mln złotych ze środków zewnętrznych. Ale rok 2012 będzie rewelacyjny. Blisko połowa budżetu: 49,9% będzie przeznaczony na inwestycje. Jest to możliwe dzięki przystąpieniu gminy do realizacji szeregu inwestycji infrastrukturalnych, które poprawią warunki życia mieszkańców. Na realizację tych inwestycji przeznaczy się kwotę ponad 10 mln zł, z czego ponad 70% będą to środki unijne! Ważne jest, że gmina nie zaciąga kredytów komercyjnych. Na inwestycje posiłkuje się pożyczkami preferencyjnymi, których oprocentowanie jest niższe od lokat. Zadłużenie gminy na koniec roku 2011 wynosi zaledwie 9%.
Najważniejszą inwestycją jest "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Stare Juchy". W 2012r. planuje się zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania. Planowany wydatek wynosi 8.630.748,38 zł z tego:
- 5.622.640,26 zł środki z UE -RPO,
- 3.008.108,12 zł środki własne.
Inwestycja składa się z trzech zadań: przebudowa oczyszczalni ścieków w Starych Juchach, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do Jeziorowskich (po 6 km sieci kanalizacyjnej i wodociągu) oraz przebudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Starych Juchach. Mieszkańcy Starych Juch piją już wodę po uzdatnieniu w nowej stacji. Jej przebudowa była uciążliwa dla mieszkańców, gdyż przez blisko dwa miesiące korzystali oni z tak zwanej wody surowej.
Wszystkie zadania zostaną zakończone w październiku 2012 roku. Całość inwestycji będzie na miarę XXI wieku. Praca oczyszczalni, przepompowni i stacji SUW będą monitorowane w sposób ciągły przez internet.

Kolejnym realizowanym zadaniem w 2012 roku jest Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Juchy. Obejmuje ono budowę dwóch odcinków wodociągu: Bałamutowo-Sikory Juskie (zarówno wsi, jak i byłego PGR) oraz Czerwonka-Królowa Wola - razem ponad 10 kilometrów sieci. W tym samym projekcie realizowana jest budowa 47 przydomowych
oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. Łączna kwota inwestycji 1.403.590,00 zł, z tego: 913.903,00 zł środków UE z programu PROW 2007-2013.
Ponadto gmina będzie realizować inne "drobniejsze" inwestycje ważne dla mieszkańców miejscowości, które opisujemy w artykule obok. Będą to inwestycje w Zawadach Ełckich, przy ul. Długiej w Starych Juchach, w Skomacku Wielkim Osadzie oraz Kaltkach. Wyżej wymienione projekty realizowane będą w ramach Lokalnej Grupy Działnia "Lider w EGO" z tak zwanych "małych projektów". Zadania te odpowiadają potrzebom mieszkańców, które określono w trakcie spotkań z Wójt Gminy Ewy Jurkowskiej-Kawałko.
Wójt gminy Ewa Jurkowska-Kawałko zdaje sobie sprawę, że podstawowym problemem mieszkańców są drogi. "Gmina Stare Juchy jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej remontu dróg. Chcemy skorzystać z możliwych źródeł dofinansowania" - mówi Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko. Najważniejsze dla mieszkańców naszej gminy są drogi powiatowe. "Nasza gmina jest jedyną, która ma połączenie ze "światem" tą kategorią dróg. Część tej drogi na odcinku Królowa Wola - Bałamutowo oraz Liski-Stare Juchy jest już wyremontowana. Czekamy na kolejny odcinek: Bałamutowo-Liski." - mówi Wójt. Są też drogi powiatowe bardziej lokalne, które powinny być wyremontowane przez powiat ełcki w pierwszej kolejności: Skomack Wielki, Szczecinowo, Gorłówko, Stare Krzywe. Radni gminni rozważają możliwość partycypacji w tych remontach, podobnie jak to było w przypadku części drogi przez Skomack i Orzechowo.
Obciążeniem dla budżetu gminy jest konieczność współfinansowania w innych przedsięwzięciach, chociażby: budowy drogi do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (własność gminy wiejskiej Ełk), jak i budowie wyżej wymienionego Zakładu poprzez dotację na Związek Międzygminny.
"Przygotowujemy dokumentacje do innych programów aby maksymalnie pomnożyć własne skromne możliwości. Nawiązaliśmy współpracę z miastem w Obwodzie Kaliningradzkim i w Litwie. - mówi Wójt - Zaproponowaliśmy im wspólny projekt." Więcej o zamierzeniach Wójt nie chce mówić, aby nie zapeszać.

Autor: Jarosław Franczuk