Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

22paz2013

ROGALIK - MIEJSCE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 We wtorek w dniu 22.10.2013r. we wsi Rogalik zakończyliśmy projekt „Miejsce integracji społecznej Rogalika”. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Skomacka.  Młode Stowarzyszenie zrealizowało swoje pierwsze zadanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starych Juchach, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Nieformalną Grupą JAMA oraz Gminą Stare Juchy. Od 14.08.2013 do października w Rogaliku odbywały się zajęcia plastyczne przygotowywane przez Panią Iwonę Malinowską oraz warsztaty  kuglarstwa i gry na djembe prowadzone przez grupę JAMA . Dzieci i młodzież bardzo angażowała się podczas spotkań i omówiliśmy strategię przygotowania „altanki”. Stolarz opracował nam projekt i w ramach zadania zakupiliśmy materiał i artykuły spożywcze na spotkanie przy ognisku. Uczestnicy warsztatów przygotowali zaproszenia, które wręczyliśmy naszym partnerom i przedstawicielom władz Gminy i Powiatu. Nie wszyscy zaproszeni goście mogli przybyć, ale przekazali serdeczne pozdrowienia. Oficjalnego Otwarcia dokonała Alicja Orzechowska jedna z najmłodszych uczestniczek, która bardzo mocno się zaangażowała. Mieszkańcy Rogalika włożyli bardzo dużo pracy i zainteresowania w przygotowanie swojego miejsca spotkań. Podziękowania za duży wkład i pomoc otrzymali: Paweł Uściłowicz, Alicja Orzechowska, Beata Orzechowska,  Monika i Andrzej Bobowik oraz Pan Henryk Piotrowski.

Mieszkańcy Rogalika dziękują gościom za przybycie: Pani Wójt Gminy Stare Juchy Ewie Jurkowskiej Kawałko, Pani Agacie Kozłowskiej, Pani Krystynie Kozłowskiej, Pani Danucie Radziszewskiej, Pani Dorocie Górskiej, Pani Elżbiecie Topolskiej, Panu Andrzejowi Rejrat, Panu Sławomirowi Zielińskiemu Pani Beacie Klasu- Gramackiej  GBP i młodzieży, która niedawno realizowała projekt "Rogalik z pasją" oraz   GOK Stare Juchy.

Dziękujemy również bardzo serdecznie Panu Wiesławowi Łebskiemu, Panu Romualdowi Klaus, Pani Wójt Gminy Stare Juchy, Pracownikom Urzędu Gminy za transport materiału,  Karolowi Malinowskiemu, Iwonie Malinowskiej, Adrianowi Milewskiemu oraz wszystkim pomocnikom z Rogalika.

Zadanie Sfinansowano z Grantu Powiatu Ełckiego 2013. Rodzaj zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Tworzenie nowych i wspieranie istniejących instytucji kultury na wsi. Kwota dofinansowania 1600,00 zł. ogólny koszt zadania 2642,50 zł. 

Autor: Marta Słuchocka