Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

29sie2016

ROK 2017 BĘDZIE ROKIEM BUDOWY DRÓG W GMINIE STARE JUCHY

Dzięki konkursowi na remonty dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na terenie gminy zostaną zmienione nawierzchnie najważniejszych odcinków dróg. Poprawi się radykalnie dostępność i jakość dróg.

W konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski gmina Stare Juchy złożyła 11 wniosków, z czego pięć otrzymało dofinansowanie. W dniu 25 sierpnia Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko wraz ze Skarbnik Gminy – Anną Ejsmont podpisały umowy na ich dofinansowanie. Jestem zadowolona z ostatecznego wyniku konkursu dla naszej gminy – mówi Wójt. - Przecież ilość wniosków złożonych przez innych przekraczał aż trzykrotnie ilość przeznaczonych na zadanie środków przez Urząd Marszałkowski!

Ostatecznie na liście rankingowej do dofinansowania znalazły się ostatecznie następujące odcinki:

Droga gminna w miejscowości Jeziorowskie, gm. Stare Juchy o długości 1 064,00 metrów – droga żwirowa,

Droga gminna w miejscowości Czerwonka, gm. Stare Juchy o długości 671,00 metrów - bruk

Droga powiatowa nr 1852N na odcinku Skomack Wielki - Skomack Wielki Osada, gm. Stare Juchy o długości 1 570,00 metrów – droga żwirowa

Droga powiatowa nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe, gm. Stare Juchy o długości 650,00 metrów - bruk

Droga powiatowa nr 1942N prowadzącej przez miejscowość Nowe Krzywe, gm. Stare Juchy o długości 307,00 metrów – bruk.

Łącznie przez gminę zostanie wybudowane w nawierzchni asfaltowej blisko 4,3 km dróg. Znikną uciążliwe i bardzo zniszczone bruki w Nowym i Starym Krzywym.

Dodatkowo, ważną informacją dla mieszkańców może być i to, iż zgodnie z zawartym porozumieniem, wniosek na przebudowę drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Liski - Bałamutowo na długości 4,417 km ( z wyłączeniem przejazdu kolejowego zlokalizowanego na działce PKP) złożył powiat ełcki i również otrzymał dofinansowanie!

Gmina Stare Juchy będzie realizować swój zakres już w przyszłym roku, według zapewnień władz powiatu również i oni będą realizować swoje zadanie od przyszłego roku. Łącznie nowe nawierzchnie otrzyma blisko 10 kilometrów dróg w gminie.

Na realizację zadania przeznaczono w skali województwa blisko 120 mln złotych, to znaczy przeciętnie po milionie na gminę. Jeśli policzyć nasze środki oraz powiatu, to na terenie gminy Stare Juchy wykorzystana zostanie dotacja w wysokości 5 milionów czyli pięć razy więcej niż planowana średnia! - dodaje Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko.

Autor: Jarosław Franczuk