Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

5sie2008

RÓWNAĆ SZANSE 2008 REGIONALNY KONKURS GRANTOWY - OGŁOSZONY!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2009r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji), gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Celem nadsyłanych projektów powinno być wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 1 października 2008r.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.rownacszanse.pl

Autor: Ewa Próchnicka