Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

29sie2011

ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA ŚWIETLICY GRABNIKU

Pomimo krótkiego terminu wykonawca zbuduje świetlicę jeszcze w tym roku.

Zgodnie z umową z dnia 24 maja br. zawartą z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego gmina wyłoniła w postępowaniu przetargowym wykonawcę, który zobowiązał się do wykonania całości zadania do końca listopada 2011r.
Zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik, realizowane jest z działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.
Pod tą długą nazwą kryje się przynależność gminy do Lokalnej Grupa Działania “Lider w EGO”, dzięki której pozyskano dodatkowe pieniądze ponad te, które przypadają ze zwykłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Celem złożonego projektu jest wybudowanie zupełnie nowej świetlicy na działce gminnej, która znajduje się naprzeciwko dotychczasowego budynku. Jednocześnie do jedenj ze ścian zostanie dobudowany nowy garaż dla OSP Grabnik. Budowa ta była niezbędna ze względu na katastrofalny stan techniczny zarówno dawnej świetlicy jak i garażu.

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuję: Budowę budynku świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP, niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego. Bryłę budynku oraz garażu przykryto dachem dwuspadowym. Budynek będzie zaopatrzony w przyłącze wodociągowe, a ścieki trafiać będą do szczelnego szamba. Ogrzewanie budynku odbywać się będzie za pośrednictwem grzejników elektrycznych. Podejścia, ciągi piesze wyłożone kostką typu /polbruk/ Z kolei Budynek świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP, projektowany o wymiarach: 15,00 x 9,96 m i wysokości 6,35 m, górna krawędź elewacji - 3,56 m.
W chwili obecnej zrobione są wykopy i wylane ławy fundamentowe. Ale Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko jest przekonana, że stan ten będzie zmieniał się codziennie, aby w terminie zrealizować zadanie.

 

 

Autor: Jarosław Franczuk