Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

17lut2010

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRZYGOTOWANIA DO IV PIKNIKU JAĆWIESKIEGO

W bieżącym roku Piknik odbędzie się 7 i 8 sierpnia.
28 stycznia 2010 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zakończyło pierwszy nabór wniosków na “małe projekty” w ramach działania “Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER. Na konkurs wpłynęło 18 wniosków.
9 lutego 2010r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach przysłano informację, iż wniosek złożony przez GOK o dofinansowanie projektu “Organizacja IV Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniach 07.08. - 08.08. 2010 r. adresowanego do mieszkańców gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO” został oceniony pozytywnie pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz uzyskał pozytywną ocenę Rady LGD i został przekazany do realizacji. Zgodnie z punktacją uzyskaną w procedurze oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach zajął 2 miejsce.

Cel główny operacji to poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stare Juchy poprzez organizację cyklicznego wydarzenia kulturalnego - IV Pikniku Jaćwieskiego w miejscowości Stare Juchy.
Cele szczegółowe: a. kontynuacja oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach poprzez organizację cyklicznej dwudniowej imprezy kulturalnej dla mieszkańców miejscowości Stare Juchy, mieszkańców gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO i turystów odwiedzających co roku gminę Stare Juchy oraz turystów odwiedzających gminy z obszaru EGO, co zapewni realizację celów z LSR polegających na promocji gminy Stare Juchy oraz podniesieniu atrakcyjności turystycznej gminy Stare Juchy; b. opracowanie i realizacja programu kulturalnego wydarzenia, który uwzględni tradycje i zwyczaje jaćwieskie, co zapewni realizację celów polegających na zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Stare Juchy i gmin z obszaru EGO;
c. zaangażowanie i integracja instytucji, mieszkańców i organizacji pozarządowych Gminy Stare Juchy w działania na rzecz organizacji przedsięwzięcia, co zapewni realizacje celu z LSR polegającego na wzroście aktywności mieszkańców Gminy Stare Juchy;
d. opracowanie i przeprowadzenie podczas przedsięwzięcia konkursów o tematyce ekologicznej, co zapewni realizację celu z LSR polegającego na podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Stare Juchy oraz z obszaru EGO i turystów.

Autor: Marta Słuchocka