Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

29paz2009

ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ PROJEKTU PO KL: "AKTYWNY SKOMACK"

W świetlicy OSP w Skomacku Wielkim rozpoczęto realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywny Skomask -same AS-y"
Grupą docelową projektu jest 10 osób - mieszkańców gminy wiejskiej i wsi Skomack Wielki i Skomack-Osada, zainteresowanych nabyciem umiejętności do poszukiwania pracy poza rolnictwem.

Projekt będzie ralizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w świetlicy przy remizie strażackiej i będzie trwać do końca roku.

Celem główny projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących wsie Skomack Wielki i Skomack-Osadę. Celami szczegółowymi są: podniesienie mobilności zawodowej mieszkańców wsi Skomack wielki i Skomack-Osada, podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażenie w wiedzę z zakresu nowych technik informacyjnych w poszukiwaniu pracy.

Beneficjenci będą szkoleni przez psychologa w zakresie umiejętności interpersonalnych, podniesienie poziomu motywacji, techniki pozytywnego myślenia. Kolejne spotkania będą z doradcą zawodowym, którego zadaniem będzie nauka autoprezentacji, tworzenia profesjonalnych cv i listów motywacyjnych, telepracy, informacjy zawodowej. Na koniec odbędzie się szkolenie komputerowe.

Autor: Jarosław Franczuk