Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

8lip2014

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2014

 

07.07.2014 r. w w Kamienicy na ulicy Małeckich 3 odbyło się zebranie Lokalnej Komisji Grantowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu "Działaj Lokalnie" VIII 2014”.

W ramach konkursu wpłynęło 20 wniosków, do oceny merytorycznej skierowano 20 z nich, a 11 rekomendowano do dofinansowania na łączną kwotę 55 000 PLN.

Komisja w rekomendowała do dofinansowania następujące projekty:

SENIOR NA CZASIE - Stowarzyszenie Przyjaciół Wiśniowa Ełckiego „Lepsze Jutro”

Wierzbowi krajobrazotwórcy - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki"

WIEJSKI KLUB MALUCHA II WSPIERAMY MAMY - Towarzystwo Miłośników Ziemi Rożyńskiej

Sztuka Wolności - Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalna "Niech Będzie"

OGNISTE DŻWIĘKI - grupa nieformalna Juchowska Aktywna Młodzież Alternatywna ( JAMA )

"JEŚLI NIE MY, TO KTO?" - inicjatywa DL JEŚLI NIE MY, TO KTO?

Otwarci na inne kultury - grupa nieformalna Ciekawi świata...

VII Biesiada Mazurska 2014 w Starych Juchach

"ROGALIK W GRZE!" - grupa nieformalna Rogalik Team

"Nowa Dąbrowa" - Stowarzyszenie MOST

„Chleb Nasz Powszedni" – inicjatywa DL Grupa Dobrych Ludzi

Zajęcia wakacyjne "Zostańmy piratami". - Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury”


Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie wniosków. Żałujemy, że środki, którymi dysponuje nasz Ośrodek DL nie pozwoliły na realizację każdego z projektów. Wzorem lat poprzednich w miarę posiadanych możliwości udzielimy pomocy doradczej wszystkim złożonym inicjatywom.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, grupom nieformalnym i inicjatywom DL, których projekty zostały najlepiej ocenione. Do każdego wnioskodawcy wyślemy wiadomość mailową dotyczącą wskazanej przez Komisję Konkursową zmiany budżetu i/lub uwag merytorycznych, bądź skontaktujemy się telefonicznie.

Podpisanie umów pomiędzy Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA” a Beneficjentami Programu nastąpi w drugiej połowie lipca. Termin podamy wkrótce.