Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

6wrz2013

RUSZA JESIENNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w terminie do 20 września br. prowadzi drugi nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej. O dofinansowanie w ramach w/w działania ubiegać mogą się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną i przyrodniczą. 
Przypominamy, że instytucje, które otrzymały dofinansowanie wiosną br. nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w naborze jesiennym. Wyjątek stanowią zespoły szkół (bądź zespoły szkolno-przedszkolne) skupiające uczniów na różnych poziomach nauczania (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). W ich przypadku każda szkoła wchodząca w skład zespołu może być odrębnym wnioskodawcą. 
Informacje nt. naboru oraz niezbędnych dokumentów umieszczone są w zakładce - Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Podpisane i kompletne wnioski należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do biura Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko do 20 września 2013 r.
Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą zadania zgodne z przyjętymi przez Centrum priorytetami na rok 2013: 
1. Poznawanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. 
2. Tworzenie mini ogrodów przy placówkach oświatowych, jako źródła informacji, miejsca obserwacji i praktycznej nauki zjawisk przyrodniczych. 
3. Działania na rzecz promowania opakowań płóciennych i papierowych. 
4. Działania na rzecz propagowania systemów segregacji odpadów i prawidłowej gospodarki odpadami w najbliższym otoczeniu, z uwzględnieniem zbiórki odpadów niebezpiecznych (baterii). 
5. Promowanie imprez ekologicznych i akcji związanych z ruchem na świeżym powietrzu 
w połączeniu z pogłębianiem wiedzy o otaczającej przyrodzie (z wyłączeniem wszelkich imprez sportowych). 
6. Woda w przyrodzie i w życiu człowieka. 
7. Działania na rzecz promowania Odnawialnych Źródeł Energii oraz oszczędzania energii. 
Wszelkie informacje udzielane są w biurze Fundacji mieszczącym się w Giżycku 
przy ul. Nowowiejskiej 4a oraz pod nr tel. (87) 428-04-90.