Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

23maj2013

RUSZA PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE VIII

W VIII EDYCJI PROGRAMU ,,DZIAŁAJ LOKALNIE'' WSPIERANE BĘDĄ PROJEKTY, KTÓRE INICJUJĄ WSPÓŁPRACĘ MIESZKAŃCÓW NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO.JEST ON PROWADZONY Z MYŚLĄ O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUPACH NIEFORMALNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ WSPÓLNY WYSIŁEK, ABY W ICH SPOŁECZNOŚCIACH ŻYŁO SIĘ LEPIEJ.

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Wnioski przyjmowane są do 1 czerwca 2013r.
Złożenie wniosku zajmuje naprawdę chwilę:
Wystarczy wejść na stronę http://system.dzialajlokalnie.pl/   Poprzez generator piszecie oraz składacie Państwo wnioski.
 
System wnioskowania on-line ma na celu usprawnienie składania wniosków dzięki któremu oszczędzą Państwo swój cenny czas oraz dbają o dobro naszych lasów.
 
Więcej informacji pod nr telefonu 512 608 222 lub w biurze Stowarzyszenia Aktywnych " STOPA " w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok.24