Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

24sie2011

RUSZA SZKOŁA MENEDŻERÓW NGO!

Rusza pierwsza edycja Szkoły Menedżerów NGO na Warmii i Mazurach, która skierowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi w regionie. Organizatorem cyklu edukacyjnego jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, lider projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 12 września 2011.
Cykl zajęć obejmie 6 trzydniowych sesji, w okresie od października 2011 do marca 2012. Zajęcia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur, głównie kadry zarządzającej: prezesów, osób z zarządu organizacji, koordynatorów projektu, specjalistów. Od kandydatów wymagane jest minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję ocenić własne predyspozycje jako menedżera, poznać praktyczne aspekty zarządzania organizacją pozarządową, w tym m.in. kierowania zespołem, delegowania zadań, motywowania pracowników. Harmonogram cyklu Szkoły został tak przygotowany, by jej uczestnicy mogli także nabyć umiejętności planowania strategicznego i operacyjnego, poznać sposoby zarządzania finansami w organizacji oraz dowiedzieć się, jak zadbać o wizerunek własny i organizacji.

Do uczestnictwa w Szkole każda z organizacji może wytypować jedną osobę. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, ostatecznego wyboru dokona komisja rekrutacyjna. W uzasadnionych przypadkach z kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Priorytetowo przy wyborze uczestników traktowani będą:

przedstawiciele organizacji prowadzących Centra Organizacji Pozarządowych COP

przedstawiciele organizacji wspierających rozwój sektora pozarządowego

przedstawiciele organizacji rozwoju lokalnego, zwłaszcza skupionych w Sieci “HEROLD”.

- Według raportów przygotowywanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor kobiety zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni stoją na czele organizacji, obejmują stanowiska decyzyjne. Dlatego to właśnie dla nich przewidzieliśmy ok. 65% miejsc w Szkole, mając nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkoleń umożliwią, a także zachęcą je do pełnienia takich ról w przyszłości - mówi Maciej Bielawski, koordynator projektu.

Szkolenia odbywać się będą w okolicach Olsztyna. ESWIP pokrywa koszt uczestnictwa w zajęciach, wyżywienia i zakwaterowania, natomiast dojazd na zajęcia uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. W przypadku zakwalifikowania, z każdym uczestnikiem podpisana zostanie umowa, w której deklaruje on udział w minimum 80% zajęć oraz wykonanie zadania zaliczeniowego w postaci (do wyboru): rocznego planu działania, planu promocji lub strategii komunikacji własnej organizacji.

Szczegółowy program i harmonogram zajęć oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.herold.org.pl/pl_news_555.html Wypełnione formularze należy przesłać na adres: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Staromiejska 16/7 10-017 Olsztyn z dopiskiem: “Szkoła Menedżerów NGO”

Dodatkowych informacji udzielają: Monika Hausman-Pniewska (m.hausman@eswip.pl, tel. 668 476 381) oraz Maciej Bielawski (m.bielawski@eswip.pl, tel. 55 235 33 88) z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Autor: www.herold.org.pl