Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

22maj2014

Ruszył konkurs grantowy "Działaj Lokalnie"

Z przyjemnością informujemy, że 20.05.2014 r. ruszył nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w powiecie ełckim. Wszystkie zainteresowane organizacje i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową. Kwotę 6000 zł otrzymają najlepsze projekty, a całkowita kwota przeznaczona na granty wynosi 55000 zł.

Do składania wniosków zapraszamy:
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (tj. fundacje, stowarzyszenia, oddziały Caritas zarejestrowane w KRS lub kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego)
- grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji wymienionych w regulaminie
- grupa nieformalna występująca z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:
- mają siedzibę w gminach Ełk, Kalinowo, Miasto Ełk, Prostki, Stare Juchy oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

W tegorocznym konkursie zachęcamy wnioskodawców „Działaj Lokalnie” do włączania się w obchody 25-lecia odzyskania wolności, dzięki historycznym wyborom z 1989 roku.

Odzyskanie wolności to przede wszystkim czas imponujących działań, rozwijania aktywności lokalnej, budowania lokalnych partnerstw i poszukiwania dobra wspólnego. Jest to również czas wielkiej energii płynącej ze strony organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i  aktywistów oraz samych obywateli, którzy wzięli sprawy we własne ręce.

W imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce zachęcamy do uwzględnienia wydarzeń związanych z 25 rocznicą odzyskania wolności w planowanych przez wnioskodawców projektach.

Przykładowe pomysły można znaleźć na stronie www.razem89.pl; wśród nich znajdują się m.in.: publiczna debata o wolności, solidarności społecznej czy aktywności, lekcja lub projekt edukacyjny w szkole, spotkanie z współtwórcami polskiej wolności, akcje w internecie, akcje uliczne, bieg wolności, wystawa, debata oksfordzka lub konkursy artystyczne.

Tegoroczne wnioski składamy wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW

Harmonogram konkursu:
- przyjmowanie wniosków – od 21 maja do 22 czerwca 2014 r. do godz. 23.59poprzez generator wniosków (złóż wniosek)
- ocena wniosków – do 30 czerwca 2014 r.
- realizacja projektów lokalnych – od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które organizowane będą w każdej gminie powiatu ełckiego, a o terminach których będziemy na bieżąco Państwa informować. Zachęcamy również do konsultacji wniosku u doradców Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA.

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się w Regulaminie konkursu, który jest do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:
- osobiście w biurze Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA przy ul. Małeckich 3 pok. 30 w godz. 10.00 – 15.00 w terminach od 20.05. do 22.05.2014 r., 9.06.2014 r. oraz od 16.06. do 20.06.2014 r.

- na spotkaniach informacyjne, które organizowane będą w każdej gminie powiatu ełckiego
- na spotkaniach z animatorem/doradcą po uzgodnieniu tel.: 505 664 478

W pozostałych dniach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
- telefonicznie pod numerem: 536 898 826
- drogą elektroniczną: klimowicz.sebatian@gmail.com
dzialajlokalnie@stopa.org.pl

Po inspiracje i przykłady zapraszamy na stronę www.dzialajlokalnie.pl

Ogłoszenie oraz dokumenty na stronie http://stopa.org.pl/ogloszenie_konkursu2014/

Działaj Lokalnie VIII to Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce współfinansowany jest ze środków własnych Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” , ze środków Gmin: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Autor: Stowarzyszenie STOPA