Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

24sie2010

RUSZYŁY PIERWSZE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH

W dniu 16.08.2010r. beneficjenci objęci kontraktem socjalnym (19 osób) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” rozpoczęli pierwsze szkolenie “obsługa kasy fiskalnej z elementami sprzedawcy”. Celem szkolenie jest podniesienie kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy. Łączna liczba godzin szkolenia wyniesie 120 godzin.
Kolejnego dnia rozpoczęły się “indywidualne zajęcia z psychologiem” dla wszystkich beneficjentów projektu (29 osób). Przewidziano trzy godziny konsultacji dla każdej osoby, co łącznie wyniesie 87 godzin.
Już 20.08.2010r. rozpoczną się “warsztaty profilaktyki uzależnień” dla 10 beneficjentów objętych Programem Aktywności Lokalnej. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. Przewidziano 30 godzin szkolenia.
Szkolenia odbywają się w Policealnej Szkole Medycznej w Ełku. W miesiącu sierpniu beneficjenci skierowani zostali ponadto na badania profilaktyczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia. O kolejnych działaniach w ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach będzie informować na bieżąco.

Projekt systemowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Damian Bujnowski
koordynator projektu

Autor: Damian Bujnowski