Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

26paz2009

SESJA RADY GMINY STARE JUCHY

26 października br. w GOK-u odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Stare Juchy
W poniedziałek, 26 października 2009 roku o godz. 13.oo rozpoczęła się kolejna sesja Rady Gminy Stare Juchy. Sesja rozpoczęła się od podziękowań, jakie złożyła Wójt gminy Ewa Jurkowska-Kawałko sołtysowi Starego Krzywego Panu S. Kiszło, który zrezygnował ze swojego stanowiska. Kolejnym punktem było podziękowanie Paniom ze Starego Krzywego, które przygotowały wieniec na dożynki powiatowe w Prostkach. Dla głównych wykonawczyń wieńca ufundowane zostały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Zbigniewem Pahlem udekorowali odznaką za zasługi dla rolnictwa pana Czesława Węglińskiego.

Następnie przystąpiono do realizacji programu sesji. Wśród przyjętych uchwał było przekazanie do prowadzenia zadania organizacji transportu zbiorowego Gminie-Miastu Ełk. Dzięki temu od początku stycznia możliwe będzie uruchomienie linii MZK do Starych Juch.

Wójt Gminy omówiła wyniki ankiet dotyczących potrzeb w zakresie dowożenia i możliwości organizacji przejazdu autobusami. W początkowym okresie będą to 3 kursy dziennie, po półroczu cztery. Koszt biletów to 5 zł do Ełku, ulgowy tylko 2,50. Bardzo korzystne są również ceny biletów miesięcznych zarówno dla młodzieży jak i dorosłych dojeżdżających do pracy w Ełku.

Dokładne ustalenia określi porozumienie, które zostanie podpisane pomiędzy Prezydentem a Wójtem w ciągu najbliższych dni.

Autor: Jarosław Franczuk